Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Gionee

Sửa điện thoại Gionee Trung Tâm bảo hành Sửa chữa Sửa điện thoại Gionee Gpad G3 tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa điện thoại Gionee vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Gionee Model: Gionee Elife S5.5
Thay ổ sim Gionee Elife S5.5 - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Gionee Elife S5.5 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay ổ sim Gionee Elife S5.5 chính hãng do Gionee sản xuất. Thay ổ sim Gionee Elife S5.5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Gionee ..
350.000 ₫
Hãng: Gionee Model: Up rom
Sửa điện thoại Gionee Up rom - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Gionee Up rom chính hãng do Gionee sản xuất. Sửa điện thoại Gionee Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Gionee quy định. K..
150.000 ₫
Hãng: Gionee Model: Unlock
Sửa điện thoại Gionee Unlock - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Gionee Unlock chính hãng do Gionee sản xuất. Sửa điện thoại Gionee Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Gionee quy định. K..
200.000 ₫
Hãng: Gionee Model: Treo logo
Sửa điện thoại Gionee Treo logo - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Gionee Treo logo chính hãng do Gionee sản xuất. Sửa điện thoại Gionee Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Gionee..
200.000 ₫
Hãng: Gionee Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại Gionee Thay ổ sim - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Gionee Thay ổ sim chính hãng do Gionee sản xuất. Sửa điện thoại Gionee Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Gi..
250.000 ₫
Hãng: Gionee Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại Gionee Thay chân sạc - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Gionee Thay chân sạc chính hãng do Gionee sản xuất. Sửa điện thoại Gionee Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
200.000 ₫
Hãng: Gionee Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại Gionee Sạc không vô điện - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Gionee Sạc không vô điện chính hãng do Gionee sản xuất. Sửa điện thoại Gionee Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
300.000 ₫
Hãng: Gionee Model: Nóng máy
Sửa điện thoại Gionee Nóng máy - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Gionee Nóng máy chính hãng do Gionee sản xuất. Sửa điện thoại Gionee Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Gionee quy..
0 ₫
Hãng: Gionee Model: Mở password
Sửa điện thoại Gionee Mở password - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Gionee Mở password chính hãng do Gionee sản xuất. Sửa điện thoại Gionee Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
200.000 ₫
Hãng: Gionee Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại Gionee Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Gionee Mở khóa mật khẩu chính hãng do Gionee sản xuất. Sửa điện thoại Gionee Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn qu..
200.000 ₫
Hãng: Gionee Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại Gionee Mất Wifi - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Gionee Mất Wifi chính hãng do Gionee sản xuất. Sửa điện thoại Gionee Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Gionee quy..
250.000 ₫
Hãng: Gionee Model: Mất Sóng
Sửa điện thoại Gionee Mất Sóng - Sửa điện thoại Gionee - Sửa Gionee Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Gionee Mất Sóng chính hãng do Gionee sản xuất. Sửa điện thoại Gionee Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Gionee quy..
250.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 23 (2 Trang)