Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại HTC

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại HTC
Sửa điện thoại HTC, Sửa chữa sửa chữa Sửa điện thoại HTC One X9 lấy ngay trong ngày. Bảo hành Sửa chữa lâu. Thay linh kiện chính hãng, Sửa điện thoại HTC tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.

Brand: HTC Model: Up rom
Sửa điện thoại HTC Up rom - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Up rom chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem kỷ thuậ..
150.000 ₫
Brand: HTC Model: Unlock
Sửa điện thoại HTC Unlock - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Unlock chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem kỷ thuậ..
200.000 ₫
Brand: HTC Model: Treo logo
Sửa điện thoại HTC Treo logo - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Treo logo chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng..
200.000 ₫
Brand: HTC Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại HTC Thay ổ sim - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Thay ổ sim chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách ..
250.000 ₫
Brand: HTC Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại HTC Thay chân sạc - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Thay chân sạc chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy ..
200.000 ₫
Brand: HTC Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại HTC Sạc không vô điện - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Sạc không vô điện chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay t..
300.000 ₫
Brand: HTC Model: Nóng máy
Sửa điện thoại HTC Nóng máy - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Nóng máy chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem..
0 ₫
Brand: HTC Model: Mở password
Sửa điện thoại HTC Mở password - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mở password chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Kh..
200.000 ₫
Brand: HTC Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại HTC Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mở khóa mật khẩu chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đ..
200.000 ₫
Brand: HTC Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại HTC Mất Wifi - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mất Wifi chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem..
250.000 ₫
Brand: HTC Model: Mất Sóng
Sửa điện thoại HTC Mất Sóng - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mất Sóng chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem..
250.000 ₫
Brand: HTC Model: Mất nguồn
Sửa điện thoại HTC Mất nguồn - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mất nguồn chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mất nguồn chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mất nguồn trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng..
0 ₫
Brand: HTC Model: Mất imei
Sửa điện thoại HTC Mất imei - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mất imei chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mất imei chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mất imei trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem..
250.000 ₫
Brand: HTC Model: Mất boot
Sửa điện thoại HTC Mất boot - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mất boot chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mất boot chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mất boot trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem..
300.000 ₫
Brand: HTC Model: Không Sạc Được
Sửa điện thoại HTC Không Sạc Được - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Không Sạc Được chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Không Sạc Được chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Không Sạc Được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC ..
250.000 ₫
Brand: HTC Model: Không rung
Sửa điện thoại HTC Không rung - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Không rung chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Không rung chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Không rung trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách ..
200.000 ₫
Brand: HTC Model: Không nhận sim
Sửa điện thoại HTC Không nhận sim - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Không nhận sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Không nhận sim chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Không nhận sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC ..
250.000 ₫
Brand: HTC Model: Không lên màn hình
Sửa điện thoại HTC Không lên màn hình - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Không lên màn hình chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Không lên màn hình chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Không lên màn hình trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình th..
0 ₫
Brand: HTC Model: Hư micro nói không nghe
Sửa điện thoại HTC Hư micro nói không nghe - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Hư micro nói không nghe chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Hư micro nói không nghe chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Hư micro nói không nghe trước mặt khách hàng và theo đúng tiê..
200.000 ₫
Brand: HTC Model: Hư loa trong loa ngoài
Sửa điện thoại HTC Hư loa trong loa ngoài - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Hư loa trong loa ngoài chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Hư loa trong loa ngoài chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Hư loa trong loa ngoài trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ch..
300.000 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 22 (2 Trang)

Facebook Comments ()