Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại HTC

Sửa điện thoại HTC Trung Tâm bảo hành Sửa chữa Sửa điện thoại HTC One X9 tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa điện thoại HTC vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: HTC Model: Up rom
Sửa điện thoại HTC Up rom - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Up rom chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem kỷ thuậ..
150.000 ₫
Hãng: HTC Model: Unlock
Sửa điện thoại HTC Unlock - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Unlock chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem kỷ thuậ..
200.000 ₫
Hãng: HTC Model: Treo logo
Sửa điện thoại HTC Treo logo - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Treo logo chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng..
200.000 ₫
Hãng: HTC Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại HTC Thay ổ sim - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Thay ổ sim chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách ..
250.000 ₫
Hãng: HTC Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại HTC Thay chân sạc - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Thay chân sạc chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy ..
200.000 ₫
Hãng: HTC Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại HTC Sạc không vô điện - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Sạc không vô điện chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay t..
300.000 ₫
Hãng: HTC Model: Nóng máy
Sửa điện thoại HTC Nóng máy - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Nóng máy chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem..
0 ₫
Hãng: HTC Model: Mở password
Sửa điện thoại HTC Mở password - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mở password chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Kh..
200.000 ₫
Hãng: HTC Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại HTC Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mở khóa mật khẩu chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đ..
200.000 ₫
Hãng: HTC Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại HTC Mất Wifi - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mất Wifi chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem..
250.000 ₫
Hãng: HTC Model: Mất Sóng
Sửa điện thoại HTC Mất Sóng - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mất Sóng chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng Xem..
250.000 ₫
Hãng: HTC Model: Mất nguồn
Sửa điện thoại HTC Mất nguồn - Sửa điện thoại HTC - Sửa HTC Mất nguồn chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại HTC Mất nguồn chính hãng do HTC sản xuất. Sửa điện thoại HTC Mất nguồn trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được HTC quy định. Khách hàng..
0 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 22 (2 Trang)