Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Huawei

Sửa điện thoại Huawei Trung Tâm bảo hành Sửa chữa Sửa điện thoại Huawei GR5 Pro (2017) tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa điện thoại Huawei vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Huawei Model: Up rom
Sửa điện thoại Huawei Up rom - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Up rom chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Huawei quy định. K..
150.000 ₫
Hãng: Huawei Model: Unlock
Sửa điện thoại Huawei Unlock - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Unlock chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Huawei quy định. K..
200.000 ₫
Hãng: Huawei Model: Treo logo
Sửa điện thoại Huawei Treo logo - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Treo logo chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Huawei..
200.000 ₫
Hãng: Huawei Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại Huawei Thay ổ sim - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Thay ổ sim chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Hu..
250.000 ₫
Hãng: Huawei Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại Huawei Thay chân sạc - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Thay chân sạc chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
200.000 ₫
Hãng: Huawei Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại Huawei Sạc không vô điện - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Sạc không vô điện chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
300.000 ₫
Hãng: Huawei Model: Nóng máy
Sửa điện thoại Huawei Nóng máy - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Nóng máy chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Huawei quy..
0 ₫
Hãng: Huawei Model: Mở password
Sửa điện thoại Huawei Mở password - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Mở password chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
200.000 ₫
Hãng: Huawei Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại Huawei Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Mở khóa mật khẩu chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn qu..
200.000 ₫
Hãng: Huawei Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại Huawei Mất Wifi - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Mất Wifi chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Huawei quy..
250.000 ₫
Hãng: Huawei Model: Mất Sóng
Sửa điện thoại Huawei Mất Sóng - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Mất Sóng chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Huawei quy..
250.000 ₫
Hãng: Huawei Model: Mất nguồn
Sửa điện thoại Huawei Mất nguồn - Sửa điện thoại Huawei - Sửa Huawei Mất nguồn chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Huawei Mất nguồn chính hãng do Huawei sản xuất. Sửa điện thoại Huawei Mất nguồn trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Huawei..
0 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 22 (2 Trang)