Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Lenovo

Sửa điện thoại Lenovo Trung Tâm bảo hành Sửa chữa Sửa điện thoại Lenovo A6000 tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa điện thoại Lenovo vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Lenovo Model: PB1-750M
Sửa chân sạc Lenovo Phab PB1-750M - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa chữa - Sửa Lenovo PB1-750M chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa chân sạc Lenovo Phab PB1-750M chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa chân sạc Lenovo Phab PB1-750M trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
150.000 ₫
Hãng: Lenovo Model: Up rom
Sửa điện thoại Lenovo Up rom - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Up rom chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy định. K..
150.000 ₫
Hãng: Lenovo Model: Unlock
Sửa điện thoại Lenovo Unlock - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Unlock chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy định. K..
200.000 ₫
Hãng: Lenovo Model: Treo logo
Sửa điện thoại Lenovo Treo logo - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Treo logo chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo..
200.000 ₫
Hãng: Lenovo Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại Lenovo Thay ổ sim - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Thay ổ sim chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Le..
250.000 ₫
Hãng: Lenovo Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại Lenovo Thay chân sạc - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Thay chân sạc chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
200.000 ₫
Hãng: Lenovo Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại Lenovo Sạc không vô điện - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Sạc không vô điện chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
300.000 ₫
Hãng: Lenovo Model: Nóng máy
Sửa điện thoại Lenovo Nóng máy - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Nóng máy chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy..
0 ₫
Hãng: Lenovo Model: Mở password
Sửa điện thoại Lenovo Mở password - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Mở password chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
200.000 ₫
Hãng: Lenovo Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại Lenovo Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Mở khóa mật khẩu chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn qu..
200.000 ₫
Hãng: Lenovo Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại Lenovo Mất Wifi - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Mất Wifi chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy..
250.000 ₫
Hãng: Lenovo Model: Mất Sóng
Sửa điện thoại Lenovo Mất Sóng - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Mất Sóng chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy..
250.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 23 (2 Trang)