Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Lenovo

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Lenovo
Sửa điện thoại Lenovo, Sửa chữa sửa chữa Sửa điện thoại Lenovo A6000 lấy ngay trong ngày. Bảo hành Sửa chữa lâu. Thay linh kiện chính hãng, Sửa điện thoại Lenovo tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.

Brand: Lenovo Model: PB1-750M
Sửa chân sạc Lenovo Phab PB1-750M - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa chữa - Sửa Lenovo PB1-750M chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa chân sạc Lenovo Phab PB1-750M chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa chân sạc Lenovo Phab PB1-750M trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
150.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Up rom
Sửa điện thoại Lenovo Up rom - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Up rom chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy định. K..
150.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Unlock
Sửa điện thoại Lenovo Unlock - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Unlock chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy định. K..
200.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Treo logo
Sửa điện thoại Lenovo Treo logo - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Treo logo chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo..
200.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại Lenovo Thay ổ sim - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Thay ổ sim chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Le..
250.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại Lenovo Thay chân sạc - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Thay chân sạc chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
200.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại Lenovo Sạc không vô điện - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Sạc không vô điện chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
300.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Nóng máy
Sửa điện thoại Lenovo Nóng máy - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Nóng máy chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy..
0 ₫
Brand: Lenovo Model: Mở password
Sửa điện thoại Lenovo Mở password - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Mở password chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
200.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại Lenovo Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Mở khóa mật khẩu chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn qu..
200.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại Lenovo Mất Wifi - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Mất Wifi chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy..
250.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Mất Sóng
Sửa điện thoại Lenovo Mất Sóng - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Mất Sóng chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy..
250.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Mất nguồn
Sửa điện thoại Lenovo Mất nguồn - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Mất nguồn chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Mất nguồn chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Mất nguồn trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo..
0 ₫
Brand: Lenovo Model: Mất imei
Sửa điện thoại Lenovo Mất imei - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Mất imei chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Mất imei chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Mất imei trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy..
250.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Mất boot
Sửa điện thoại Lenovo Mất boot - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Mất boot chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Mất boot chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Mất boot trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Lenovo quy..
300.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Không Sạc Được
Sửa điện thoại Lenovo Không Sạc Được - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Không Sạc Được chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Không Sạc Được chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Không Sạc Được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình ..
250.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Không rung
Sửa điện thoại Lenovo Không rung - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Không rung chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Không rung chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Không rung trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Le..
200.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Không nhận sim
Sửa điện thoại Lenovo Không nhận sim - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Không nhận sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Không nhận sim chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Không nhận sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình ..
250.000 ₫
Brand: Lenovo Model: Không lên màn hình
Sửa điện thoại Lenovo Không lên màn hình - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Không lên màn hình chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Không lên màn hình chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Không lên màn hình trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ..
0 ₫
Brand: Lenovo Model: Hư micro nói không nghe
Sửa điện thoại Lenovo Hư micro nói không nghe - Sửa điện thoại Lenovo - Sửa Lenovo Hư micro nói không nghe chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Lenovo Hư micro nói không nghe chính hãng do Lenovo sản xuất. Sửa điện thoại Lenovo Hư micro nói không nghe trước mặt khách hàn..
200.000 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 23 (2 Trang)

Facebook Comments ()