Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại LG

Sửa điện thoại LG Trung Tâm bảo hành Sửa chữa Sửa điện thoại LG G3 A tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa điện thoại LG vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: LG Model: V20
Fix lỗi đột tử treo logo LG V20 - Sửa điện thoại LG - Sửa chữa - Sửa LG V20 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Fix lỗi đột tử treo logo LG V20 chính hãng do LG sản xuất. Fix lỗi đột tử treo logo LG V20 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. ..
800.000 ₫
Hãng: LG Model: Treo logo
Sửa điện thoại LG Treo logo - Sửa điện thoại LG - Sửa LG Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại LG Treo logo chính hãng do LG sản xuất. Sửa điện thoại LG Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ..
200.000 ₫
Hãng: LG Model: Mở password
Sửa điện thoại LG Mở password - Sửa điện thoại LG - Sửa LG Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại LG Mở password chính hãng do LG sản xuất. Sửa điện thoại LG Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàn..
200.000 ₫
Hãng: LG Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại LG Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại LG - Sửa LG Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại LG Mở khóa mật khẩu chính hãng do LG sản xuất. Sửa điện thoại LG Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG..
200.000 ₫
Hãng: LG Model: Mất imei
Sửa điện thoại LG Mất imei - Sửa điện thoại LG - Sửa LG Mất imei chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại LG Mất imei chính hãng do LG sản xuất. Sửa điện thoại LG Mất imei trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thu..
250.000 ₫
Hãng: LG Model: Mất boot
Sửa điện thoại LG Mất boot - Sửa điện thoại LG - Sửa LG Mất boot chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại LG Mất boot chính hãng do LG sản xuất. Sửa điện thoại LG Mất boot trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thu..
300.000 ₫
Hãng: LG Model: Up rom
Sửa điện thoại LG Up rom - Sửa điện thoại LG - Sửa LG Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại LG Up rom chính hãng do LG sản xuất. Sửa điện thoại LG Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên ..
150.000 ₫
Hãng: LG Model: Unlock
Sửa điện thoại LG Unlock - Sửa điện thoại LG - Sửa LG Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại LG Unlock chính hãng do LG sản xuất. Sửa điện thoại LG Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên ..
200.000 ₫
Hãng: LG Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại LG Thay ổ sim - Sửa điện thoại LG - Sửa LG Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại LG Thay ổ sim chính hãng do LG sản xuất. Sửa điện thoại LG Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xe..
250.000 ₫
Hãng: LG Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại LG Thay chân sạc - Sửa điện thoại LG - Sửa LG Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại LG Thay chân sạc chính hãng do LG sản xuất. Sửa điện thoại LG Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. K..
200.000 ₫
Hãng: LG Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại LG Sạc không vô điện - Sửa điện thoại LG - Sửa LG Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại LG Sạc không vô điện chính hãng do LG sản xuất. Sửa điện thoại LG Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
300.000 ₫
Hãng: LG Model: Nóng máy
Sửa điện thoại LG Nóng máy - Sửa điện thoại LG - Sửa LG Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại LG Nóng máy chính hãng do LG sản xuất. Sửa điện thoại LG Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thu..
0 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 23 (2 Trang)