Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Nokia

Sửa điện thoại Nokia Trung Tâm bảo hành Sửa chữa Sửa điện thoại Nokia Lumia 720 tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa điện thoại Nokia vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Nokia Model: Up rom
Sửa điện thoại Nokia Lumia Up rom - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Up rom chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia ..
150.000 ₫
Hãng: Nokia Model: Unlock
Sửa điện thoại Nokia Lumia Unlock - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Unlock chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia ..
200.000 ₫
Hãng: Nokia Model: Treo logo
Sửa điện thoại Nokia Lumia Treo logo - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Treo logo chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế..
200.000 ₫
Hãng: Nokia Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại Nokia Lumia Thay ổ sim - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Thay ổ sim chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
250.000 ₫
Hãng: Nokia Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại Nokia Lumia Thay chân sạc - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Thay chân sạc chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn qu..
200.000 ₫
Hãng: Nokia Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại Nokia Lumia Sạc không vô điện - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Sạc không vô điện chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đú..
300.000 ₫
Hãng: Nokia Model: Nóng máy
Sửa điện thoại Nokia Lumia Nóng máy - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Nóng máy chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
0 ₫
Hãng: Nokia Model: Mở password
Sửa điện thoại Nokia Lumia Mở password - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Mở password chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình ..
200.000 ₫
Hãng: Nokia Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại Nokia Lumia Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Mở khóa mật khẩu chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng t..
200.000 ₫
Hãng: Nokia Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại Nokia Lumia Mất Wifi - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Mất Wifi chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
250.000 ₫
Hãng: Nokia Model: Mất Sóng
Sửa điện thoại Nokia Lumia Mất Sóng - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Mất Sóng chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
250.000 ₫
Hãng: Nokia Model: Mất nguồn
Sửa điện thoại Nokia Lumia Mất nguồn - Sửa điện thoại Nokia - Sửa Nokia Mất nguồn chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Nokia Lumia Mất nguồn chính hãng do Nokia sản xuất. Sửa điện thoại Nokia Lumia Mất nguồn trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế..
0 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 22 (2 Trang)