Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Samsung

Sửa điện thoại Samsung Trung Tâm bảo hành Sửa chữa Sửa điện thoại Samsung Galaxy J5 (2017) tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa điện thoại Samsung vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Samsung Model: G906k
Thay màn hình Samsung Galaxy S5 G906k - Sửa điện thoại Samsung - Sửa chữa - Sửa Samsung G906k chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Samsung Galaxy S5 G906k chính hãng do Samsung sản xuất. Thay màn hình Samsung Galaxy S5 G906k trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn qu..
1.600.000 ₫
Hãng: Samsung Model: G720
Sửa main Samsung Galaxy Grand Max G720 - Sửa điện thoại Samsung - Sửa chữa - Sửa Samsung G720 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa main Samsung Galaxy Grand Max G720 chính hãng do Samsung sản xuất. Sửa main Samsung Galaxy Grand Max G720 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn ..
0 ₫
Hãng: Samsung Model: Up rom
Sửa điện thoại Samsung Up rom - Sửa điện thoại Samsung - Sửa Samsung Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Samsung Up rom chính hãng do Samsung sản xuất. Sửa điện thoại Samsung Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Samsung quy ..
150.000 ₫
Hãng: Samsung Model: Unlock
Sửa điện thoại Samsung Unlock - Sửa điện thoại Samsung - Sửa Samsung Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Samsung Unlock chính hãng do Samsung sản xuất. Sửa điện thoại Samsung Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Samsung quy ..
200.000 ₫
Hãng: Samsung Model: Treo logo
Sửa điện thoại Samsung Treo logo - Sửa điện thoại Samsung - Sửa Samsung Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Samsung Treo logo chính hãng do Samsung sản xuất. Sửa điện thoại Samsung Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được ..
200.000 ₫
Hãng: Samsung Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại Samsung Thay ổ sim - Sửa điện thoại Samsung - Sửa Samsung Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Samsung Thay ổ sim chính hãng do Samsung sản xuất. Sửa điện thoại Samsung Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đ..
250.000 ₫
Hãng: Samsung Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại Samsung Thay chân sạc - Sửa điện thoại Samsung - Sửa Samsung Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Samsung Thay chân sạc chính hãng do Samsung sản xuất. Sửa điện thoại Samsung Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trìn..
200.000 ₫
Hãng: Samsung Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại Samsung Sạc không vô điện - Sửa điện thoại Samsung - Sửa Samsung Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Samsung Sạc không vô điện chính hãng do Samsung sản xuất. Sửa điện thoại Samsung Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiê..
300.000 ₫
Hãng: Samsung Model: Nóng máy
Sửa điện thoại Samsung Nóng máy - Sửa điện thoại Samsung - Sửa Samsung Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Samsung Nóng máy chính hãng do Samsung sản xuất. Sửa điện thoại Samsung Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sams..
0 ₫
Hãng: Samsung Model: Mở password
Sửa điện thoại Samsung Mở password - Sửa điện thoại Samsung - Sửa Samsung Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Samsung Mở password chính hãng do Samsung sản xuất. Sửa điện thoại Samsung Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay t..
200.000 ₫
Hãng: Samsung Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại Samsung Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại Samsung - Sửa Samsung Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Samsung Mở khóa mật khẩu chính hãng do Samsung sản xuất. Sửa điện thoại Samsung Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ch..
200.000 ₫
Hãng: Samsung Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại Samsung Mất Wifi - Sửa điện thoại Samsung - Sửa Samsung Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Samsung Mất Wifi chính hãng do Samsung sản xuất. Sửa điện thoại Samsung Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sams..
0 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 24 (2 Trang)