Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017

Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Sony tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sony Xperia XZs 2017 - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa điện thoại Sony - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sony Xperia XZs 2017 chính hãng do ..
0 ₫
Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Thay camera Xperia XZs - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay camera Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Thay camera Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy định. Kh..
0 ₫
Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Sửa jack cắm tai nghe Xperia XZs - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa jack cắm tai nghe Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Sửa jack cắm tai nghe Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình t..
0 ₫
Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Thay pin Xperia XZs - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay pin Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Thay pin Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy định. Khách hàng ..
0 ₫
Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Xperia XZs - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Xperia XZs..
0 ₫
Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Thay nút nguồn, volume Xperia XZs - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay nút nguồn, volume Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Thay nút nguồn, volume Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trìn..
0 ₫
Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Thay rung Xperia XZs - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay rung Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Thay rung Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy định. Khách hà..
0 ₫
Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Thay ổ sim sóng yếu Xperia XZs - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay ổ sim sóng yếu Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Thay ổ sim sóng yếu Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay th..
0 ₫
Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Thay mic Xperia XZs - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay mic Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Thay mic Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy định. Khách hàng ..
0 ₫
Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Thay loa ngoài, chuông Xperia XZs - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay loa ngoài, chuông Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Thay loa ngoài, chuông Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trìn..
0 ₫
Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Sửa vô nước mất nguồn Xperia XZs - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa vô nước mất nguồn Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Sửa vô nước mất nguồn Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình t..
0 ₫
Hãng: Sony Model: Xperia XZs 2017
Thay sửa chuôi sạc không vô Xperia XZs - Sửa điện thoại Sony Xperia XZs 2017 - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay sửa chuôi sạc không vô Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Thay sửa chuôi sạc không vô Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu..
0 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 13 (2 Trang)