Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Xiaomi

Sửa điện thoại Xiaomi Trung Tâm bảo hành Sửa chữa Sửa điện thoại Xiaomi Redmi 4 Prime tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa điện thoại Xiaomi vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Xiaomi Model: Up rom
Sửa điện thoại Xiaomi Up rom - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Up rom chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy định. K..
150.000 ₫
Hãng: Xiaomi Model: Unlock
Sửa điện thoại Xiaomi Unlock - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Unlock chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy định. K..
200.000 ₫
Hãng: Xiaomi Model: Treo logo
Sửa điện thoại Xiaomi Treo logo - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Treo logo chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi..
200.000 ₫
Hãng: Xiaomi Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại Xiaomi Thay ổ sim - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Thay ổ sim chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xi..
250.000 ₫
Hãng: Xiaomi Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại Xiaomi Thay chân sạc - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Thay chân sạc chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
200.000 ₫
Hãng: Xiaomi Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại Xiaomi Sạc không vô điện - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Sạc không vô điện chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
300.000 ₫
Hãng: Xiaomi Model: Nóng máy
Sửa điện thoại Xiaomi Nóng máy - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Nóng máy chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
0 ₫
Hãng: Xiaomi Model: Mở password
Sửa điện thoại Xiaomi Mở password - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mở password chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
200.000 ₫
Hãng: Xiaomi Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại Xiaomi Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mở khóa mật khẩu chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn qu..
200.000 ₫
Hãng: Xiaomi Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại Xiaomi Mất Wifi - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mất Wifi chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
250.000 ₫
Hãng: Xiaomi Model: Mất Sóng
Sửa điện thoại Xiaomi Mất Sóng - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mất Sóng chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
250.000 ₫
Hãng: Xiaomi Model: Mất nguồn
Sửa điện thoại Xiaomi Mất nguồn - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mất nguồn chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mất nguồn chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mất nguồn trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi..
0 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 22 (2 Trang)