Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Xiaomi

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Xiaomi
Sửa điện thoại Xiaomi, Sửa chữa sửa chữa Sửa điện thoại Xiaomi Redmi 4 Prime lấy ngay trong ngày. Bảo hành Sửa chữa lâu. Thay linh kiện chính hãng, Sửa điện thoại Xiaomi tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.

Brand: Xiaomi Model: Up rom
Sửa điện thoại Xiaomi Up rom - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Up rom chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy định. K..
150.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Unlock
Sửa điện thoại Xiaomi Unlock - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Unlock chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy định. K..
200.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Treo logo
Sửa điện thoại Xiaomi Treo logo - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Treo logo chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi..
200.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại Xiaomi Thay ổ sim - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Thay ổ sim chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xi..
250.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại Xiaomi Thay chân sạc - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Thay chân sạc chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
200.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại Xiaomi Sạc không vô điện - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Sạc không vô điện chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
300.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Nóng máy
Sửa điện thoại Xiaomi Nóng máy - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Nóng máy chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
0 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mở password
Sửa điện thoại Xiaomi Mở password - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mở password chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
200.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại Xiaomi Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mở khóa mật khẩu chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn qu..
200.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại Xiaomi Mất Wifi - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mất Wifi chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
250.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mất Sóng
Sửa điện thoại Xiaomi Mất Sóng - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mất Sóng chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
250.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mất nguồn
Sửa điện thoại Xiaomi Mất nguồn - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mất nguồn chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mất nguồn chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mất nguồn trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi..
0 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mất imei
Sửa điện thoại Xiaomi Mất imei - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mất imei chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mất imei chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mất imei trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
250.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mất boot
Sửa điện thoại Xiaomi Mất boot - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Mất boot chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Mất boot chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Mất boot trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
300.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Không Sạc Được
Sửa điện thoại Xiaomi Không Sạc Được - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Không Sạc Được chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Không Sạc Được chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Không Sạc Được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình ..
250.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Không rung
Sửa điện thoại Xiaomi Không rung - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Không rung chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Không rung chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Không rung trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xi..
200.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Không nhận sim
Sửa điện thoại Xiaomi Không nhận sim - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Không nhận sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Không nhận sim chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Không nhận sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình ..
250.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Không lên màn hình
Sửa điện thoại Xiaomi Không lên màn hình - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Không lên màn hình chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Không lên màn hình chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Không lên màn hình trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ..
0 ₫
Brand: Xiaomi Model: Hư micro nói không nghe
Sửa điện thoại Xiaomi Hư micro nói không nghe - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Hư micro nói không nghe chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Hư micro nói không nghe chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Hư micro nói không nghe trước mặt khách hàn..
200.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Hư loa trong loa ngoài
Sửa điện thoại Xiaomi Hư loa trong loa ngoài - Sửa điện thoại Xiaomi - Sửa Xiaomi Hư loa trong loa ngoài chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Xiaomi Hư loa trong loa ngoài chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa điện thoại Xiaomi Hư loa trong loa ngoài trước mặt khách hàng và..
300.000 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 22 (2 Trang)

Facebook Comments ()