Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa iPhone 5C

Sửa iPhone 5C Trung Tâm bảo hành Sửa iPhone tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa iPhone 5C vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Apple Model: iPhone 5C
Nâng cấp dung lượng ổ cứng iPhone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Nâng cấp dung lượng ổ cứng iPhone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Nâng cấp dung lượng ổ cứng iPhone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình th..
0 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 5C
Thay Rung Iphone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa Apple iPhone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Rung Iphone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Thay Rung Iphone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chú..
200.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 5C
Thay Pin linh kiện Iphone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa Apple iPhone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Pin linh kiện Iphone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Thay Pin linh kiện Iphone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàn..
0 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 5C
Thay Nút home Iphone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa Apple iPhone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Nút home Iphone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Thay Nút home Iphone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật ..
0 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 5C
Thay Loa Iphone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa Apple iPhone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Loa Iphone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Thay Loa Iphone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng ..
0 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 5C
Thay đuôi sạc Iphone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa Apple iPhone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay đuôi sạc Iphone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Thay đuôi sạc Iphone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật ..
0 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 5C
Thay Dây nút nguồn, volume Iphone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa Apple iPhone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Dây nút nguồn, volume Iphone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Thay Dây nút nguồn, volume Iphone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được A..
300.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 5C
Thay Dây nút home Iphone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa Apple iPhone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Dây nút home Iphone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Thay Dây nút home Iphone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng X..
0 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 5C
Thay Dây cảm biến camera, camera trước Iphone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa Apple iPhone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Dây cảm biến camera, camera trước Iphone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Thay Dây cảm biến camera, camera trước Iphone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng ..
0 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 5C
Thay Chuông Iphone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa Apple iPhone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Chuông Iphone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Thay Chuông Iphone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên c..
0 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 5C
Thay Camera sau Iphone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa Apple iPhone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Camera sau Iphone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Thay Camera sau Iphone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ ..
0 ₫
Thay Pin iPhone 5C
Hot
Hãng: Apple Model: Iphone 5C
Thay Pin iPhone 5C - Sửa iPhone 5C - Sửa Apple Iphone 5C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Pin iPhone 5C chính hãng do Apple sản xuất. Thay Pin iPhone 5C trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng ..
350.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 21 (2 Trang)