Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng LG

Thay cảm ứng LG Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay cảm ứng LG vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: LG Model: V10 H960
Thay kính cảm ứng LG V10 H960 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG V10 H960 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG V10 H960 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG V10 H960 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem..
450.000 ₫
Hãng: LG Model: V10 H960
Thay màn hình LG V10 H960 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG V10 H960 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG V10 H960 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG V10 H960 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật vi..
1.700.000 ₫
Hãng: LG Model: Optimus GX F310
Thay kính cảm ứng LG Optimus GX F310 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus GX F310 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG Optimus GX F310 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG Optimus GX F310 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
650.000 ₫
Hãng: LG Model: Optimus GX F310
Thay màn hình LG Optimus GX F310 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus GX F310 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus GX F310 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus GX F310 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định..
1.200.000 ₫
Hãng: LG Model: Optimus GK F220
Thay màn hình LG Optimus GK F220 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus GK F220 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus GK F220 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus GK F220 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định..
1.450.000 ₫
Hãng: LG Model: LG Optimus Vu II F200
Thay màn hình LG Optimus Vu II F200 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG LG Optimus Vu II F200 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus Vu II F200 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus Vu II F200 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đ..
1.400.000 ₫
Hãng: LG Model: Optimus G F180
Thay màn hình LG Optimus G F180 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus G F180 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus G F180 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus G F180 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Kh..
1.000.000 ₫
Hãng: LG Model: Optimus G F160
Thay màn hình LG Optimus G F160 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus G F160 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus G F160 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus G F160 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Kh..
1.000.000 ₫
Hãng: LG Model: Optimus G E975
Thay kính cảm ứng LG Optimus G E975 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus G E975 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG Optimus G E975 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG Optimus G E975 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG ..
400.000 ₫
Hãng: LG Model: Optimus G E975
Thay màn hình LG Optimus G E975 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus G E975 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus G E975 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus G E975 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Kh..
1.000.000 ₫
Hãng: LG Model: Magna H502F H500F
Thay kính cảm ứng LG Magna H502F H500F - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Magna H502F H500F chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG Magna H502F H500F chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG Magna H502F H500F trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay ..
400.000 ₫
Hãng: LG Model: L90 Dual D410 D405
Thay kính cảm ứng LG L90 Dual D410 D405 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L90 Dual D410 D405 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG L90 Dual D410 D405 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG L90 Dual D410 D405 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình t..
450.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 136 (12 Trang)