Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng LG

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng LG
Thay cảm ứng LG, Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại sửa chữa lấy ngay trong ngày. Bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại lâu. Thay linh kiện chính hãng, Thay cảm ứng LG tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.
Brand: LG Model: V10 H960
Thay kính cảm ứng LG V10 H960 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG V10 H960 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG V10 H960 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG V10 H960 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem..
450.000 ₫
Brand: LG Model: V10 H960
Thay màn hình LG V10 H960 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG V10 H960 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG V10 H960 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG V10 H960 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật vi..
1.700.000 ₫
Brand: LG Model: Optimus GX F310
Thay kính cảm ứng LG Optimus GX F310 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus GX F310 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG Optimus GX F310 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG Optimus GX F310 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
650.000 ₫
Brand: LG Model: Optimus GX F310
Thay màn hình LG Optimus GX F310 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus GX F310 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus GX F310 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus GX F310 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định..
1.200.000 ₫
Brand: LG Model: Optimus GK F220
Thay màn hình LG Optimus GK F220 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus GK F220 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus GK F220 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus GK F220 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định..
1.450.000 ₫
Brand: LG Model: LG Optimus Vu II F200
Thay màn hình LG Optimus Vu II F200 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG LG Optimus Vu II F200 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus Vu II F200 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus Vu II F200 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đ..
1.400.000 ₫
Brand: LG Model: Optimus G F180
Thay màn hình LG Optimus G F180 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus G F180 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus G F180 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus G F180 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Kh..
1.000.000 ₫
Brand: LG Model: Optimus G F160
Thay màn hình LG Optimus G F160 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus G F160 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus G F160 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus G F160 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Kh..
1.000.000 ₫
Brand: LG Model: Optimus G E975
Thay kính cảm ứng LG Optimus G E975 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus G E975 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG Optimus G E975 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG Optimus G E975 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG ..
400.000 ₫
Brand: LG Model: Optimus G E975
Thay màn hình LG Optimus G E975 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Optimus G E975 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Optimus G E975 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Optimus G E975 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Kh..
1.000.000 ₫
Brand: LG Model: Magna H502F H500F
Thay kính cảm ứng LG Magna H502F H500F - Thay cảm ứng LG - Sửa LG Magna H502F H500F chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG Magna H502F H500F chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG Magna H502F H500F trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay ..
400.000 ₫
Brand: LG Model: L90 Dual D410 D405
Thay kính cảm ứng LG L90 Dual D410 D405 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L90 Dual D410 D405 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG L90 Dual D410 D405 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG L90 Dual D410 D405 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình t..
450.000 ₫
Brand: LG Model: L90 Dual D410 D405
Thay màn hình LG L90 Dual D410 D405 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L90 Dual D410 D405 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG L90 Dual D410 D405 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG L90 Dual D410 D405 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
800.000 ₫
Brand: LG Model: L80 D380
Thay kính cảm ứng LG L80 D380 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L80 D380 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG L80 D380 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG L80 D380 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem..
600.000 ₫
Brand: LG Model: L80 D380
Thay màn hình LG L80 D380 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L80 D380 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG L80 D380 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG L80 D380 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật vi..
1.100.000 ₫
Brand: LG Model: L70 Dual D325 D320
Thay kính cảm ứng LG L70 Dual D325 D320 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L70 Dual D325 D320 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG L70 Dual D325 D320 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG L70 Dual D325 D320 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình t..
450.000 ₫
Brand: LG Model: L70 Dual D325 D320
Thay màn hình LG L70 Dual D325 D320 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L70 Dual D325 D320 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG L70 Dual D325 D320 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG L70 Dual D325 D320 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
800.000 ₫
Brand: LG Model: L FINO D295
Thay kính cảm ứng LG L FINO D295 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L FINO D295 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG L FINO D295 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG L FINO D295 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Kh..
450.000 ₫
Brand: LG Model: L FINO D295
Thay màn hình LG L FINO D295 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L FINO D295 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG L FINO D295 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG L FINO D295 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem..
1.200.000 ₫
Brand: LG Model: K10 K410
Thay kính cảm ứng LG K10 K410 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG K10 K410 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG K10 K410 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG K10 K410 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem..
450.000 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 136 (7 Trang)

Facebook Comments ()