Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng Meizu

Thay cảm ứng Meizu Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay cảm ứng Meizu vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Meizu Model: Pro 6
Thay màn hình Meizu Pro 6 - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu Pro 6 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu Pro 6 chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu Pro 6 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy định. Khách hàng Xem kỷ..
2.700.000 ₫
Hãng: Meizu Model: PRO 5 mini
Thay màn hình Meizu PRO 5 mini - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu PRO 5 mini chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu PRO 5 mini chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu PRO 5 mini trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy địn..
0 ₫
Hãng: Meizu Model: PRO 5
Thay màn hình Meizu PRO 5 - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu PRO 5 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu PRO 5 chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu PRO 5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy định. Khách hàng Xem kỷ..
0 ₫
Hãng: Meizu Model: MX6
Thay màn hình Meizu MX6 - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu MX6 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu MX6 chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu MX6 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
1.000.000 ₫
Hãng: Meizu Model: MX5
Thay màn hình Meizu MX5 - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu MX5 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu MX5 chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu MX5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
2.300.000 ₫
Hãng: Meizu Model: MX4 Pro
Thay màn hình Meizu MX4 Pro - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu MX4 Pro chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu MX4 Pro chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu MX4 Pro trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy định. Khách hàn..
900.000 ₫
Hãng: Meizu Model: MX4
Thay màn hình Meizu MX4 - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu MX4 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu MX4 chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu MX4 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
850.000 ₫
Hãng: Meizu Model: MX3
Thay màn hình Meizu MX3 - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu MX3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu MX3 chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu MX3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
0 ₫
Hãng: Meizu Model: MX2
Thay màn hình Meizu MX2 - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu MX2 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu MX2 chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu MX2 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
650.000 ₫
Hãng: Meizu Model: MX 4-core
Thay màn hình Meizu MX 4-core - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu MX 4-core chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu MX 4-core chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu MX 4-core trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy định. K..
850.000 ₫
Hãng: Meizu Model: MX
Thay màn hình Meizu MX - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu MX chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu MX chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu MX trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên ..
0 ₫
Hãng: Meizu Model: m3s
Thay màn hình Meizu m3s - Thay cảm ứng Meizu - Sửa Meizu m3s chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Meizu m3s chính hãng do Meizu sản xuất. Thay màn hình Meizu m3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Meizu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
750.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 42 (4 Trang)