Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng Nokia Lumia

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng Nokia Lumia
Thay cảm ứng Nokia Lumia, Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại sửa chữa lấy ngay trong ngày. Bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại lâu. Thay linh kiện chính hãng, Thay cảm ứng Nokia Lumia tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.
Brand: Nokia Model: 1520
Thay màn hình full bộ Nokia 1520 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 1520 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình full bộ Nokia 1520 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay màn hình full bộ Nokia 1520 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia q..
1.500.000 ₫
Brand: Nokia Model: C2-02
Thay Màn Hình Nguyên Bộ Nokia C2-02 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia C2-02 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Màn Hình Nguyên Bộ Nokia C2-02 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay Màn Hình Nguyên Bộ Nokia C2-02 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đư..
250.000 ₫
Brand: Nokia Model: 300
Thay Cảm Ứng Asha 300 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 300 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Cảm Ứng Asha 300 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay Cảm Ứng Asha 300 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
250.000 ₫
Brand: Nokia Model: 300
Thay Màn Hình Nguyên Bộ Asha 300 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 300 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Màn Hình Nguyên Bộ Asha 300 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay Màn Hình Nguyên Bộ Asha 300 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia qu..
450.000 ₫
Brand: Nokia Model: 202
Thay Nguyên Bộ Nokia 202 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 202 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Nguyên Bộ Nokia 202 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay Nguyên Bộ Nokia 202 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia quy định. Khách hàng Xem k..
450.000 ₫
Brand: Nokia Model: 202
Thay Cảm ứng Nokia 202 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 202 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Cảm ứng Nokia 202 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay Cảm ứng Nokia 202 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia quy định. Khách hàng Xem kỷ thuậ..
250.000 ₫
Brand: Nokia Model: X3-02
Thay Cảm ứng X3-02 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia X3-02 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Cảm ứng X3-02 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay Cảm ứng X3-02 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của..
260.000 ₫
Brand: Nokia Model: X3-02
Thay Màn Hình Nguyên Bộ X3-02 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia X3-02 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Màn Hình Nguyên Bộ X3-02 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay Màn Hình Nguyên Bộ X3-02 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia quy định...
460.000 ₫
Brand: Nokia Model: C3-01
Thay Cảm ứng C3-01 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia C3-01 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Cảm ứng C3-01 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay Cảm ứng C3-01 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của..
150.000 ₫
Brand: Nokia Model: C3-01
Thay Màn Hình Nguyên Bộ C3-01 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia C3-01 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Màn Hình Nguyên Bộ C3-01 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay Màn Hình Nguyên Bộ C3-01 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia quy định...
470.000 ₫
Brand: Microsoft Model: 640
Thay kính cảm ứng điện thoại Microsoft Lumia 640 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Microsoft 640 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng điện thoại Microsoft Lumia 640 chính hãng do Microsoft sản xuất. Thay kính cảm ứng điện thoại Microsoft Lumia 640 trước mặt khách hàng ..
400.000 ₫
Brand: Nokia Model: 535
Thay cảm ứng Nokia Lumia 535 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 535 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Nokia Lumia 535 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay cảm ứng Nokia Lumia 535 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia quy định. Khác..
550.000 ₫
Brand: Nokia Model: 830
Thay kính cảm ứng điện thoại Nokia Lumia 830 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 830 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng điện thoại Nokia Lumia 830 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay kính cảm ứng điện thoại Nokia Lumia 830 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ch..
500.000 ₫
Brand: Nokia Model: 630
Thay kính cảm ứng điện thoại Nokia Lumia 630 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 630 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng điện thoại Nokia Lumia 630 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay kính cảm ứng điện thoại Nokia Lumia 630 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ch..
300.000 ₫
Brand: Nokia Model: 530
Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 530 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 530 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 530 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 530 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia..
500.000 ₫
Brand: Nokia Model: X2
Thay kính cảm ứng Nokia Lumia X2 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia X2 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Nokia Lumia X2 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay kính cảm ứng Nokia Lumia X2 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia quy..
450.000 ₫
Brand: Nokia Model: 730
Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 730- 2 SIM - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 730 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 730- 2 SIM chính hãng do Nokia sản xuất. Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 730- 2 SIM trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trìn..
400.000 ₫
Brand: Nokia Model: 725
Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 725 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 725 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 725 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 725 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia..
800.000 ₫
Brand: Nokia Model: 720
Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 720 - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia 720 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 720 chính hãng do Nokia sản xuất. Thay kính cảm ứng Nokia Lumia 720 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia..
500.000 ₫
Brand: Nokia Model: X
Thay kính cảm ứng Nokia Lumia X - Thay cảm ứng Nokia Lumia - Sửa Nokia X chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Nokia Lumia X chính hãng do Nokia sản xuất. Thay kính cảm ứng Nokia Lumia X trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nokia quy địn..
350.000 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 37 (2 Trang)

Facebook Comments ()