Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng Philips

Thay cảm ứng Philips Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay cảm ứng Philips vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Philips Model: S358
Thay màn hình Philip S358 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips S358 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Philip S358 chính hãng do Philips sản xuất. Thay màn hình Philip S358 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Philips quy định. Khách hàng..
0 ₫
Hãng: Philips Model: S337
Thay màn hình Philip S337 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips S337 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Philip S337 chính hãng do Philips sản xuất. Thay màn hình Philip S337 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Philips quy định. Khách hàng..
0 ₫
Hãng: Philips Model: S358
Thay kính cảm ứng Philip S358 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips S358 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Philip S358 chính hãng do Philips sản xuất. Thay kính cảm ứng Philip S358 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Philips quy định..
400.000 ₫
Hãng: Philips Model: S337
Thay kính cảm ứng Philip S337 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips S337 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Philip S337 chính hãng do Philips sản xuất. Thay kính cảm ứng Philip S337 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Philips quy định..
450.000 ₫
Hãng: Philips Model: I928
Thay màn hình Philips Xenium I928 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips I928 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Philips Xenium I928 chính hãng do Philips sản xuất. Thay màn hình Philips Xenium I928 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Phil..
1.000.000 ₫
Hãng: Philips Model: i928
Thay kính cảm ứng Philips Xenium I928 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips i928 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Philips Xenium I928 chính hãng do Philips sản xuất. Thay kính cảm ứng Philips Xenium I928 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay t..
600.000 ₫
Hãng: Philips Model: S308
Thay kính Cảm ứng Philips S308 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips S308 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính Cảm ứng Philips S308 chính hãng do Philips sản xuất. Thay kính Cảm ứng Philips S308 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Philips quy đ..
450.000 ₫
Hãng: Philips Model: S388
Thay kính Cảm ứng Philips S398 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips S388 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính Cảm ứng Philips S398 chính hãng do Philips sản xuất. Thay kính Cảm ứng Philips S398 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Philips quy đ..
700.000 ₫
Hãng: Philips Model: S388
Thay kính Cảm ứng Philips Xenium S388 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips S388 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính Cảm ứng Philips Xenium S388 chính hãng do Philips sản xuất. Thay kính Cảm ứng Philips Xenium S388 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay t..
550.000 ₫
Hãng: Philips Model: V387
Thay kính cảm ứng Philips Xenium V387 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips V387 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Philips Xenium V387 chính hãng do Philips sản xuất. Thay kính cảm ứng Philips Xenium V387 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay t..
650.000 ₫
Hãng: Philips Model: V8526
Thay cảm ứng Philips Xenium V8526 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips V8526 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Philips Xenium V8526 chính hãng do Philips sản xuất. Thay cảm ứng Philips Xenium V8526 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Phi..
550.000 ₫
Hãng: Philips Model: W6610
Thay cảm ứng Philips W6610 - Thay cảm ứng Philips - Sửa Philips W6610 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Philips W6610 chính hãng do Philips sản xuất. Thay cảm ứng Philips W6610 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Philips quy định. Khách ..
650.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 19 (2 Trang)