Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Dell

Thay kính cảm ứng Dell Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay kính cảm ứng Dell vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Asus Model: M01M
Thay màn hình nguyên bộ Dell Streak 5 in M01M - Thay kính cảm ứng Dell - Sửa Asus M01M chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Dell Streak 5 in M01M chính hãng do Asus sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Dell Streak 5 in M01M trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ch..
2.250.000 ₫
Hãng: Dell Model: Dell 8 inch
Thay cảm ứng Dell TTDR080012FPC-V2.0 8 Inch - Thay kính cảm ứng Dell - Sửa Dell Dell 8 inch chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Dell TTDR080012FPC-V2.0 8 Inch chính hãng do Dell sản xuất. Thay cảm ứng Dell TTDR080012FPC-V2.0 8 Inch trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu c..
1.150.000 ₫
Hãng: Dell Model: Dell Venue 8
Thay cảm ứng Dell Venue 8 V8 3830 T02D - Thay kính cảm ứng Dell - Sửa Dell Dell Venue 8 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Dell Venue 8 V8 3830 T02D chính hãng do Dell sản xuất. Thay cảm ứng Dell Venue 8 V8 3830 T02D trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình..
1.000.000 ₫
Hãng: Dell Model: Dell Venue 7
Thay cảm ứng Dell Venue 7 3730 - Thay kính cảm ứng Dell - Sửa Dell Dell Venue 7 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Dell Venue 7 3730 chính hãng do Dell sản xuất. Thay cảm ứng Dell Venue 7 3730 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Dell quy ..
1.000.000 ₫
Hãng: Dell Model: Dell 7
Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 7 3740 - Thay kính cảm ứng Dell - Sửa Dell Dell 7 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 7 3740 chính hãng do Dell sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 7 3740 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy tr..
2.200.000 ₫
Hãng: Dell Model: Dell V8
Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 8 V8 3830 T02D - Thay kính cảm ứng Dell - Sửa Dell Dell V8 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 8 V8 3830 T02D chính hãng do Dell sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 8 V8 3830 T02D trước mặt khách hàng và th..
2.100.000 ₫
Hãng: Dell Model: Dell 8
Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 8 3840 3845 - Thay kính cảm ứng Dell - Sửa Dell Dell 8 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 8 3840 3845 chính hãng do Dell sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 8 3840 3845 trước mặt khách hàng và theo đúng ti..
2.700.000 ₫
Hãng: Dell Model: Dell 7
Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 7 V7 3736 - Thay kính cảm ứng Dell - Sửa Dell Dell 7 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 7 V7 3736 chính hãng do Dell sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 7 V7 3736 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chu..
1.400.000 ₫
Hãng: Dell Model: Dell 11
Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 11 Pro - Thay kính cảm ứng Dell - Sửa Dell Dell 11 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 11 Pro chính hãng do Dell sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 11 Pro trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy t..
3.700.000 ₫
Hãng: Dell Model: Dell 8
Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 8 Pro - Thay kính cảm ứng Dell - Sửa Dell Dell 8 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 8 Pro chính hãng do Dell sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Dell Venue 8 Pro trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình..
2.300.000 ₫
Hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 10 (1 Trang)