Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Oppo

Thay kính cảm ứng Oppo Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay kính cảm ứng Oppo vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Oppo Model: F3
Thay kính cảm ứng Oppo F3 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo F3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oppo F3 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay kính cảm ứng Oppo F3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ t..
450.000 ₫
Hãng: Oppo Model: F3
Thay màn hình Oppo F3 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo F3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo F3 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo F3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên củ..
900.000 ₫
Hãng: Oppo Model: R11
Thay kính cảm ứng Oppo R11 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo R11 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oppo R11 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay kính cảm ứng Oppo R11 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem ..
0 ₫
Hãng: Oppo Model: R11
Thay màn hình Oppo R11 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo R11 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo R11 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo R11 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viê..
0 ₫
Hãng: Oppo Model: Find 7 (2K)
Thay màn hình Oppo Find 7 (2K) - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo Find 7 (2K) chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Find 7 (2K) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Find 7 (2K) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy đ..
0 ₫
Hãng: Oppo Model: Find R1 (R829)
Thay màn hình Oppo Find R1 (R829) - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo Find R1 (R829) chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Find R1 (R829) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Find R1 (R829) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
750.000 ₫
Hãng: Oppo Model: R7 lite
Thay kính cảm ứng oppo r7 lite - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo R7 lite chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng oppo r7 lite chính hãng do Oppo sản xuất. Thay kính cảm ứng oppo r7 lite trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định...
400.000 ₫
Hãng: Oppo Model: Joy 3 A11w
Thay màn hình Oppo Joy 3 A11w - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo Joy 3 A11w chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Joy 3 A11w chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Joy 3 A11w trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định...
650.000 ₫
Hãng: Oppo Model: Mirro 5 A51w
Thay màn hình Oppo Mirro 5 A51w - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo Mirro 5 A51w chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Mirro 5 A51w chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Mirro 5 A51w trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo q..
650.000 ₫
Hãng: Oppo Model: Neo 5 R1201 A31
Thay màn hình Oppo Neo 5 R1201 A31 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo Neo 5 R1201 A31 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Neo 5 R1201 A31 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Neo 5 R1201 A31 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế..
650.000 ₫
Hãng: Oppo Model: F1s (A1601)
Thay màn hình Oppo F1s (A1601) - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo F1s (A1601) chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo F1s (A1601) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo F1s (A1601) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy đ..
700.000 ₫
Hãng: Oppo Model: A37 (Neo 9)
Thay kính cảm ứng Oppo A37 (Neo 9) - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo A37 (Neo 9) chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oppo A37 (Neo 9) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay kính cảm ứng Oppo A37 (Neo 9) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
400.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 92 (8 Trang)