Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Oppo

Thay kính cảm ứng Oppo Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay kính cảm ứng Oppo vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Oppo Model: R801
Thay màn hình nguyên bộ Oppo R801 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo R801 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Oppo R801 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Oppo R801 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
800.000 ₫
Hãng: Oppo Model: R7 Plus
Thay cảm ứng Oppo R7 Plus - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo R7 Plus chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Oppo R7 Plus chính hãng do Oppo sản xuất. Thay cảm ứng Oppo R7 Plus trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem..
500.000 ₫
Hãng: Oppo Model: X909 Find 5
Thay màn hình nguyên bộ Oppo X909 Find 5 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo X909 Find 5 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Oppo X909 Find 5 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Oppo X909 Find 5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy ..
850.000 ₫
Hãng: Oppo Model: X9076
Thay màn hình nguyên bộ Oppo X9076 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo X9076 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Oppo X9076 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Oppo X9076 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo..
1.200.000 ₫
Hãng: Oppo Model: X9006 X9007 X9077 Find 7
Thay màn hình nguyên bộ Oppo X9006 X9007 X9077 Find 7 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo X9006 X9007 X9077 Find 7 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Oppo X9006 X9007 X9077 Find 7 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Oppo X9006 X9007 X9077 Find..
800.000 ₫
Hãng: Oppo Model: U707 Find Way S
Thay màn hình nguyên bộ Oppo U707 Find Way S - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo U707 Find Way S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Oppo U707 Find Way S chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Oppo U707 Find Way S trước mặt khách hàng và theo đúng..
800.000 ₫
Hãng: Oppo Model: U705 Find Way
Thay màn hình nguyên bộ Oppo U705 Find Way - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo U705 Find Way chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Oppo U705 Find Way chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Oppo U705 Find Way trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ch..
800.000 ₫
Hãng: Oppo Model: R833T
Thay màn hình nguyên bộ Oppo R833T - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo R833T chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Oppo R833T chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Oppo R833T trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo..
850.000 ₫
Hãng: Oppo Model: R831 Neo
Thay màn hình nguyên bộ Oppo R831 OPPO Neo - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo R831 Neo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Oppo R831 OPPO Neo chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Oppo R831 OPPO Neo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn q..
700.000 ₫
Hãng: Oppo Model: R829 R1
Thay màn hình nguyên bộ Oppo R829 R1 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo R829 R1 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Oppo R829 R1 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Oppo R829 R1 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đ..
750.000 ₫
Hãng: Oppo Model: R809
Thay màn hình nguyên bộ Oppo R809 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo R809 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Oppo R809 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Oppo R809 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy..
500.000 ₫
Hãng: Oppo Model: R8001 R8007 R1s R1k R1
Thay màn hình nguyên bộ Oppo R8001 R8007 R1s R1k R1 - Thay kính cảm ứng Oppo - Sửa Oppo R8001 R8007 R1s R1k R1 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Oppo R8001 R8007 R1s R1k R1 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Oppo R8001 R8007 R1s R1k R1 trước..
750.000 ₫
Hiển thị 49 đến 60 trong tổng số 92 (8 Trang)