Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Sky

Thay kính cảm ứng Sky Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay kính cảm ứng Sky vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Sky Model: a910
Thay kính Sky A910 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky a910 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính Sky A910 chính hãng do Sky sản xuất. Thay kính Sky A910 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi..
700.000 ₫
Hãng: Sky Model: Sky A900
Thay cảm ứng Sky A900 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky Sky A900 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Sky A900 chính hãng do Sky sản xuất. Thay cảm ứng Sky A900 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên ..
900.000 ₫
Hãng: Sky Model: Sky A890
Thay cảm ứng Sky A890 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky Sky A890 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Sky A890 chính hãng do Sky sản xuất. Thay cảm ứng Sky A890 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên ..
1.550.000 ₫
Hãng: Sky Model: Sky A840
Thay cảm ứng Sky Sky A840 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky Sky A840 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Sky Sky A840 chính hãng do Sky sản xuất. Thay cảm ứng Sky Sky A840 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ..
550.000 ₫
Hãng: Sky Model: Sky A830
Thay cảm ứng Sky A830 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky Sky A830 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Sky A830 chính hãng do Sky sản xuất. Thay cảm ứng Sky A830 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên ..
550.000 ₫
Hãng: Sky Model: Sky A820
Thay cảm ứng Sky A820 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky Sky A820 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Sky A820 chính hãng do Sky sản xuất. Thay cảm ứng Sky A820 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên ..
500.000 ₫
Hãng: Sky Model: A910
Thay màn hình nguyên bộ Sky A910 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky A910 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Sky A910 chính hãng do Sky sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Sky A910 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. ..
2.500.000 ₫
Hãng: Sky Model: A900
Thay màn hình nguyên bộ Sky A900 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky A900 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Sky A900 chính hãng do Sky sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Sky A900 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. ..
2.000.000 ₫
Hãng: Sky Model: A890
Thay màn hình nguyên bộ Sky A890 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky A890 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Sky A890 chính hãng do Sky sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Sky A890 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. ..
2.100.000 ₫
Hãng: Sky Model: A880
Thay màn hình nguyên bộ Sky A880 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky A880 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Sky A880 chính hãng do Sky sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Sky A880 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. ..
1.800.000 ₫
Hãng: Sky Model: A870
Thay màn hình nguyên bộ Sky A870 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky A870 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Sky A870 chính hãng do Sky sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Sky A870 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. ..
850.000 ₫
Hãng: Sky Model: A860
Thay màn hình nguyên bộ Sky A860 - Thay kính cảm ứng Sky - Sửa Sky A860 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Sky A860 chính hãng do Sky sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Sky A860 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. ..
1.500.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 27 (3 Trang)