Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Sony

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Sony
Thay kính cảm ứng Sony, Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại sửa chữa lấy ngay trong ngày. Bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại lâu. Thay linh kiện chính hãng, Thay kính cảm ứng Sony tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.
Brand: Sony Model: C4 Dual (E5333)
Thay kính cảm ứng Sony Xperia C4 Dual (E5333) - Thay kính cảm ứng Sony - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Sony C4 Dual (E5333) chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Sony Xperia C4 Dual (E5333) chính hãng do Sony sản xuất. Thay kính cảm ứng Sony Xperia C4 Dua..
500.000 ₫
Brand: Sony Model: C4 Dual (E5333)
Thay màn hình Sony Xperia C4 Dual (E5333) - Thay kính cảm ứng Sony - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Sony C4 Dual (E5333) chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Sony Xperia C4 Dual (E5333) chính hãng do Sony sản xuất. Thay màn hình Sony Xperia C4 Dual (E5333) tr..
1.000.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia Z5 Premium
Thay màn hình Sony Xperia Z5 Premium - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia Z5 Premium chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Sony Xperia Z5 Premium chính hãng do Sony sản xuất. Thay màn hình Sony Xperia Z5 Premium trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình ..
1.500.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia Tipo Dual ST21i2
Thay kính cảm ứng Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 chính hãng do Sony sản xuất. Thay kính cảm ứng Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 trước mặt khách hàn..
500.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia Tipo Dual ST21i2
Thay màn hình Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 chính hãng do Sony sản xuất. Thay màn hình Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 trước mặt khách hàng và theo đú..
800.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia Z Ultra
Thay màn hình Sony Xperia Z Ultra - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia Z Ultra chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Sony Xperia Z Ultra chính hãng do Sony sản xuất. Thay màn hình Sony Xperia Z Ultra trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
1.200.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia E C1505
Thay kính cảm ứng Sony Xperia E C1505 - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia E C1505 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Sony Xperia E C1505 chính hãng do Sony sản xuất. Thay kính cảm ứng Sony Xperia E C1505 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình ..
500.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia E C1505
Thay màn hình Sony Xperia E C1505 - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia E C1505 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Sony Xperia E C1505 chính hãng do Sony sản xuất. Thay màn hình Sony Xperia E C1505 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
0 ₫
Brand: Sony Model: Xperia C3
Thay kính cảm ứng Sony Xperia C3 - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia C3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Sony Xperia C3 chính hãng do Sony sản xuất. Thay kính cảm ứng Sony Xperia C3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony q..
500.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia C3
Thay màn hình Sony Xperia C3 - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia C3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Sony Xperia C3 chính hãng do Sony sản xuất. Thay màn hình Sony Xperia C3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy định. Khá..
1.000.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia C5 Ultra
Thay kính cảm ứng Sony Xperia C5 Ultra - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia C5 Ultra chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Sony Xperia C5 Ultra chính hãng do Sony sản xuất. Thay kính cảm ứng Sony Xperia C5 Ultra trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy tr..
650.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia XZ
Thay kính cảm ứng Sony Xperia XZ - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia XZ chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Sony Xperia XZ chính hãng do Sony sản xuất. Thay kính cảm ứng Sony Xperia XZ trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony q..
0 ₫
Brand: Sony Model: Xperia XZ
Thay màn hình Sony Xperia XZ - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia XZ chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Sony Xperia XZ chính hãng do Sony sản xuất. Thay màn hình Sony Xperia XZ trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy định. Khá..
1.800.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia X
Thay kính Sony Xperia X F5122 - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia X chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính Sony Xperia X F5122 chính hãng do Sony sản xuất. Thay kính Sony Xperia X F5122 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy định. K..
450.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia XA
Thay kính cảm ứng Sony Xperia XA - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia XA chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Sony Xperia XA chính hãng do Sony sản xuất. Thay kính cảm ứng Sony Xperia XA trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony q..
500.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia XA
Thay màn hình Sony Xperia XA - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia XA chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Sony Xperia XA chính hãng do Sony sản xuất. Thay màn hình Sony Xperia XA trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy định. Khá..
1.200.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia XA1
Thay kính cảm ứng Sony Xperia XA1 - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia XA1 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Sony Xperia XA1 chính hãng do Sony sản xuất. Thay kính cảm ứng Sony Xperia XA1 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được So..
0 ₫
Brand: Sony Model: Xperia XA1
Thay màn hình Sony Xperia XA1 - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia XA1 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Sony Xperia XA1 chính hãng do Sony sản xuất. Thay màn hình Sony Xperia XA1 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy định...
1.500.000 ₫
Brand: Sony Model: Xperia XZs 2017
Thay kính cảm ứng Xperia XZs - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Thay kính cảm ứng Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy địn..
0 ₫
Brand: Sony Model: Xperia XZs 2017
Thay màn hình Xperia XZs - Thay kính cảm ứng Sony - Sửa Sony Xperia XZs 2017 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Xperia XZs chính hãng do Sony sản xuất. Thay màn hình Xperia XZs trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy định. Khách ..
0 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 80 (4 Trang)

Facebook Comments ()