Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Xiaomi

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Xiaomi
Thay kính cảm ứng Xiaomi, Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại sửa chữa lấy ngay trong ngày. Bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại lâu. Thay linh kiện chính hãng, Thay kính cảm ứng Xiaomi tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.
Brand: Xiaomi Model: Mi 4i
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 4i - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Mi 4i chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 4i chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 4i trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
0 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mi 4i
Thay màn hình Xiaomi Mi 4i - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Mi 4i chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Xiaomi Mi 4i chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay màn hình Xiaomi Mi 4i trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy định. Khách..
0 ₫
Brand: Xiaomi Model: mi5s
Thay kính cảm ứng Xiaomi mi5s - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi mi5s chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Xiaomi mi5s chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay kính cảm ứng Xiaomi mi5s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy địn..
550.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: mi5s
Thay màn hìnhXiaomi mi5s - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi mi5s chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hìnhXiaomi mi5s chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay màn hìnhXiaomi mi5s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy định. Khách hàng X..
0 ₫
Brand: Xiaomi Model: mi 6
Thay kính cảm ứng Xiaomi mi 6 - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi mi 6 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Xiaomi mi 6 chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay kính cảm ứng Xiaomi mi 6 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy địn..
550.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: mi 6
Thay màn hình Xiaomi mi 6 - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi mi 6 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Xiaomi mi 6 chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay màn hình Xiaomi mi 6 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy định. Khách hàn..
1.600.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Redmi 3
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3 - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Redmi 3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3 chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xi..
450.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Redmi 3
Thay màn hình Xiaomi Redmi 3 - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Redmi 3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Xiaomi Redmi 3 chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay màn hình Xiaomi Redmi 3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy địn..
700.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mi 4S
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 4S - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Mi 4S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 4S chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 4S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
500.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mi 4S
Thay màn hình Xiaomi Mi 4S - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Mi 4S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Xiaomi Mi 4S chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay màn hình Xiaomi Mi 4S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy định. Khách..
800.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Redmi 3X
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3X - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Redmi 3X chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3X chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3X trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
0 ₫
Brand: Xiaomi Model: Redmi 3X
Thay màn hình Xiaomi Redmi 3X - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Redmi 3X chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Xiaomi Redmi 3X chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay màn hình Xiaomi Redmi 3X trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
700.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mi 5S
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 5S - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Mi 5S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 5S chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 5S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy..
550.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mi 5S
Thay màn hình Xiaomi Mi 5S - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Mi 5S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Xiaomi Mi 5S chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay màn hình Xiaomi Mi 5S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xiaomi quy định. Khách..
1.100.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mi Note Pro
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi Note Pro - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Mi Note Pro chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi Note Pro chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi Note Pro trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình ..
400.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mi Note Pro
Thay màn hình Xiaomi Mi Note Pro - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Mi Note Pro chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Xiaomi Mi Note Pro chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay màn hình Xiaomi Mi Note Pro trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
1.100.000 ₫
Brand: Xiaomi Model: Redmi Note Prime
Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note Prime - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Redmi Note Prime chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note Prime chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note Prime trước mặt khách hàng và theo đúng t..
0 ₫
Brand: Xiaomi Model: Redmi Note Prime
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note Prime - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Redmi Note Prime chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Xiaomi Redmi Note Prime chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay màn hình Xiaomi Redmi Note Prime trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn qu..
0 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mi 5S Plus
Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 5S Plus - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Mi 5S Plus chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 5S Plus chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay kính cảm ứng Xiaomi Mi 5S Plus trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
0 ₫
Brand: Xiaomi Model: Mi 5S Plus
Thay màn hình Xiaomi Mi 5S Plus - Thay kính cảm ứng Xiaomi - Sửa Xiaomi Mi 5S Plus chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Xiaomi Mi 5S Plus chính hãng do Xiaomi sản xuất. Thay màn hình Xiaomi Mi 5S Plus trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Xi..
0 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 96 (5 Trang)

Facebook Comments ()