Thay màn hình điện thoại HCM

Thay màn hình iPad Pro 10.5

Thay màn hình iPad Pro 10.5" 2017

max 22/06/2017 0
 Thay màn hình iPad Pro 10.5" 2017 tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình iPad Pro 10.5" 2017 chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình iPad Pro 10.5" 2017 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Ap...
Xem thêm
Thay kính cảm ứng iPad Pro 10.5

Thay kính cảm ứng iPad Pro 10.5" 2017

max 22/06/2017 0
 Thay kính cảm ứng iPad Pro 10.5" 2017 tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng iPad Pro 10.5" 2017 chính hãng do Apple sản xuất. Thay kính cảm ứng iPad Pro 10.5" 2017 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay...
Xem thêm
Thay kính cảm ứng SAMSUNG GALAXY J7 PRO

Thay kính cảm ứng SAMSUNG GALAXY J7 PRO

max 17/06/2017 0
 Thay kính cảm ứng SAMSUNG GALAXY J7 PRO tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng SAMSUNG GALAXY J7 PRO chính hãng do Samsung sản xuất. Thay kính cảm ứng SAMSUNG GALAXY J7 PRO trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy tr...
Xem thêm
Thay sửa main BLACKBERRY DTEK50

Thay sửa main BLACKBERRY DTEK50

max 17/06/2017 0
   Thay sửa main BLACKBERRY DTEK50 tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay sửa main BLACKBERRY DTEK50 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay sửa main BLACKBERRY DTEK50 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được B...
Xem thêm
Thay màn hình BLACKBERRY DTEK50

Thay màn hình BLACKBERRY DTEK50

max 17/06/2017 0
 Thay màn hình BLACKBERRY DTEK50 tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình BLACKBERRY DTEK50 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay màn hình BLACKBERRY DTEK50 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Bla...
Xem thêm
Thay kính cảm ứng BLACKBERRY DTEK50

Thay kính cảm ứng BLACKBERRY DTEK50

max 17/06/2017 0
Thay kính cảm ứng BLACKBERRY DTEK50 tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng BLACKBERRY DTEK50 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay kính cảm ứng BLACKBERRY DTEK50 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay t...
Xem thêm
Sửa vô nước mất nguồn Sony Xperia Z5 Dual

Sửa vô nước mất nguồn Sony Xperia Z5 Dual

max 14/06/2017 0
 Sửa vô nước mất nguồn Sony Xperia Z5 Dual tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa vô nước mất nguồn Sony Xperia Z5 Dual chính hãng do Sony sản xuất. Sửa vô nước mất nguồn Sony Xperia Z5 Dual trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy...
Xem thêm
Thay cảm ứng Sony Xperia Z5 Dual

Thay cảm ứng Sony Xperia Z5 Dual

max 14/06/2017 0
 Thay cảm ứng Sony Xperia Z5 Dual tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Sony Xperia Z5 Dual chính hãng do Sony sản xuất. Thay cảm ứng Sony Xperia Z5 Dual trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony q...
Xem thêm
Thay màn hình Sony ZL2 Z2A SOL25 D6563

Thay màn hình Sony ZL2 Z2A SOL25 D6563

max 14/06/2017 0
 Thay màn hình Sony ZL2 Z2A SOL25 D6563 tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Sony ZL2 Z2A SOL25 D6563 chính hãng do Sony sản xuất. Thay màn hình Sony ZL2 Z2A SOL25 D6563 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình th...
Xem thêm
Sửa vô nước mất nguồn Sony Xperia M4 Aqua

Sửa vô nước mất nguồn Sony Xperia M4 Aqua

max 14/06/2017 0
​Sửa vô nước mất nguồn Sony Xperia M4 Aqua tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa vô nước mất nguồn Sony Xperia M4 Aqua chính hãng do Sony sản xuất. Sửa vô nước mất nguồn Sony Xperia M4 Aqua trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy...
Xem thêm
Thay sửa main Sony Xperia M4 Aqua

Thay sửa main Sony Xperia M4 Aqua

max 14/06/2017 0
​ Thay sửa main Sony Xperia M4 Aqua tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay sửa main Sony Xperia M4 Aqua chính hãng do Sony sản xuất. Thay sửa main Sony Xperia M4 Aqua trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được So...
Xem thêm
Thay cảm ứng Sony Xperia M4 Aqua Dual

Thay cảm ứng Sony Xperia M4 Aqua Dual

max 14/06/2017 0
​ Thay cảm ứng Sony Xperia M4 Aqua Dual tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Sony Xperia M4 Aqua Dual chính hãng do Sony sản xuất. Thay cảm ứng Sony Xperia M4 Aqua Dual trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay...
Xem thêm
Thay cảm ứng Sony ZL2 Z2A SOL25 D6563

Thay cảm ứng Sony ZL2 Z2A SOL25 D6563

max 14/06/2017 0
 Thay cảm ứng Sony ZL2 Z2A SOL25 D6563 tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Sony ZL2 Z2A SOL25 D6563 chính hãng do Sony sản xuất. Thay cảm ứng Sony ZL2 Z2A SOL25 D6563 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay ...
Xem thêm
Điện thoại rơi xuống nước bình tĩnh xử lý đừng vội bỏ ngay vào thùng gạo

Điện thoại rơi xuống nước bình tĩnh xử lý đừng vội bỏ ngay vào thùng gạo

max 14/06/2017 0
 Xử lý điện thoại bị vô nước mất nguồn là một đề tài được nhắc đi nhắc lại hằng ngày.Nước là kẻ thù số một của điện thoại hay các thiết bị điện tử khác. Ngoại trừ một số dòng điện thoại thông minh chuyên chống nước, chống bụi như Sony Xperia hay HT...
Xem thêm
Sửa vô nước mất nguồn Xiaomi Mi Max 2

Sửa vô nước mất nguồn Xiaomi Mi Max 2

max 13/06/2017 0
 Sửa vô nước mất nguồn Xiaomi Mi Max 2 tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa vô nước mất nguồn Xiaomi Mi Max 2 chính hãng do Xiaomi sản xuất. Sửa vô nước mất nguồn Xiaomi Mi Max 2 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình tha...
Xem thêm
Loading...