Khuyến mãi
Giá
Mua theo hãng
Bảo hành
Thuộc tính
Danh mục sửa chữa

Thay kính cảm ứng Microsoft

Thay kính cảm ứng Microsoft

Thay kính cảm ứng Microsoft - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại

Thay kính cảm ứng Microsoft. Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại, Thay kính cảm ứng Microsoft tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh. Khách hàng xem kỷ thuật kiểm tra Thay kính cảm ứng Microsoft Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 450 (ID313), Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 650 (RM-1127), Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 950 thao tác sửa chửa trực tiếp và đợi lấy ngay.
Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Microsoft, Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại, Sửa Thay kính cảm ứng Microsoft, bảo hành Thay kính cảm ứng Microsoft, sửa Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 450 (ID313), sửa Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 650 (RM-1127), sửa Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 950, sửa Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 950 XL, sửa Thay kính Microsoft Lumia 540, sửa Thay kính Microsoft Lumia 435 Dual SIM, sửa Thay màn hình Lumia 730

Thay kính cảm ứng Microsoft, Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại, Thay màn hình Microsoft Surface 2 full bộ, Thay màn hình Microsoft Surface Pro full bộ, Thay cảm ứng Microsoft Surface Pro Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Thay cảm ứng Microsoft Surface Pro - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - surface proFixme.vn c..
1.700.000 ₫
Dựa trên 5 đánh giá.
Thay kính cảm ứng Lumia 350 (RM-1130) - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - RM-1130Fixme.vn ch..
1.000.000 ₫
Dựa trên 5 đánh giá.
Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 450 (ID313) - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - ID313Fixme..
1.000.000 ₫
Dựa trên 8 đánh giá.
Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 650 (RM-1127) - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - RM-1127F..
500.000 ₫
Dựa trên 10 đánh giá.
Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 650 (RM-1127) - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - Lumia 65..
0 ₫
Dựa trên 2 đánh giá.
Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 940 - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - 940Fixme.vn chuyên..
1.000.000 ₫
Dựa trên 9 đánh giá.
Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 940 XL - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - 940 XLFixme.vn ..
1.500.000 ₫
Dựa trên 8 đánh giá.
Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 950 - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - Lumia 950Fixme.vn ..
0 ₫
Dựa trên 5 đánh giá.
Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 950 - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - 950Fixme.vn chuyên..
800.000 ₫
Dựa trên 4 đánh giá.
Thay kính cảm ứng Microsoft Lumia 950 XL - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - 950XLFixme.vn c..
800.000 ₫
Dựa trên 9 đánh giá.
Thay kính cảm ứng Microsoft Surface RT - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - Surface RTFixme.v..
1.700.000 ₫
Dựa trên 6 đánh giá.
Thay kính cảm ứng Microsoft Surface RT 2 - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - Surface RT 2Fix..
2.500.000 ₫
Dựa trên 8 đánh giá.
Thay kính cảm ứng điện thoại Microsoft Lumia 640 - Thay cảm ứng Nokia Lumia -  !cp - 640Fixme.v..
400.000 ₫
Dựa trên 10 đánh giá.
Thay kính cảm ứng điện thoại Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !..
400.000 ₫
Dựa trên 7 đánh giá.
Thay kính Microsoft Lumia 435 Dual SIM - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - 435Fixme.vn chuyê..
450.000 ₫
Dựa trên 9 đánh giá.
Thay kính Microsoft Lumia 540 - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - 540 dualFixme.vn chuyên Th..
400.000 ₫
Dựa trên 8 đánh giá.
Thay màn hình Lumia 730 - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - 730Fixme.vn chuyên Thay màn hình..
1.200.000 ₫
Dựa trên 6 đánh giá.
Thay màn hình Lumia 820 - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - 820Fixme.vn chuyên Thay màn hình..
1.300.000 ₫
Dựa trên 8 đánh giá.
Thay màn hình Microsoft Lumia 650 (RM-1127) - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - Lumia 650 (R..
0 ₫
Dựa trên 1 đánh giá.
Thay màn hình Microsoft Lumia 950 - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - Lumia 950Fixme.vn chuy..
2.500.000 ₫
Dựa trên 7 đánh giá.
Thay màn hình Microsoft Surface 1 full bộ - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - surface 1Fixme..
1.700.000 ₫
Dựa trên 9 đánh giá.
Thay màn hình Microsoft Surface 2 full bộ - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - surface 2Fixme..
2.000.000 ₫
Dựa trên 7 đánh giá.
Thay màn hình Microsoft Surface Pro full bộ - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - surface proF..
2.000.000 ₫
Dựa trên 6 đánh giá.
Thay màn hình nguyên bộ Lumia 640XL - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - 640XLFixme.vn chuyên..
1.300.000 ₫
Dựa trên 8 đánh giá.
Thay màn hình nguyên bộ Microsoft Lumia 630 - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - 630Fixme.vn ..
700.000 ₫
Dựa trên 7 đánh giá.
Thay màn hình nguyên bộ Microsoft Surface RT - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - Lcd and tou..
2.500.000 ₫
Dựa trên 10 đánh giá.
Thay màn hình nguyên bộ Microsoft Surface RT 2 - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - Lcd and t..
3.200.000 ₫
Dựa trên 7 đánh giá.
Thay màn hình Surface Pro 3 - Thay kính cảm ứng Microsoft -  !cp - surface pro 3Fixme.vn chuyên..
5.500.000 ₫
Dựa trên 8 đánh giá.
Để lại bình luận bên dưới
a