Giá
Danh mục
Sửa dịch vụ
Sữa chữa thêm
Thuộc tính

Trung tâm sửa chữa Sky

Trung Tâm Bảo Hành Sky

Sửa chửa Sky, bảo hành Sky, thay thế linh kiện Sky chính hãng lấy trong ngày tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Chúng tôi chuyên sửa chữa, bảo hành hơn 283 lỗi hư hỏng của các model Sky tại Hồ Chí Minh như Sửa vô nước mất nguồn Sky A860, Thay camera Sky A860, Thay loa ngoài, chuông Sky A860. Linh kiện nhập chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Cài rom firmware cứu mất boot Samsung Galaxy S5 Active - Sửa điện thoại Samsung Galaxy S5 Active -&n..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A760 - Sửa điện thoại Sky A760 -  !cp - A760Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A770 - Sửa điện thoại Sky A770 -  !cp - A770Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A800 - Sửa điện thoại Sky A800 -  !cp - A800Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A810 - Sửa điện thoại Sky A810 -  !cp - A810Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A820 - Sửa điện thoại Sky A820 -  !cp - A820Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A830 - Sửa điện thoại Sky A830 -  !cp - A830Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A840 - Sửa điện thoại Sky A840 -  !cp - A840Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A850 - Sửa điện thoại Sky A850 -  !cp - A850Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A860 - Sửa điện thoại Sky A860 -  !cp - A860Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A890 - Sửa điện thoại Sky A890 -  !cp - A890Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A900 - Sửa điện thoại Sky A900 -  !cp - A900Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cài rom firmware cứu mất boot Sky A910 - Sửa điện thoại Sky A910 -  !cp - A910Fixme.vn chuyên C..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A760 - Sửa điện thoại Sky A760 -  !cp ..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A770 - Sửa điện thoại Sky A770 -  !cp ..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A800 - Sửa điện thoại Sky A800 -  !cp ..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A810 - Sửa điện thoại Sky A810 -  !cp ..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A820 - Sửa điện thoại Sky A820 -  !cp ..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A830 - Sửa điện thoại Sky A830 -  !cp ..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A840 - Sửa điện thoại Sky A840 -  !cp ..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A850 - Sửa điện thoại Sky A850 -  !cp ..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A860 - Sửa điện thoại Sky A860 -  !cp ..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A890 - Sửa điện thoại Sky A890 -  !cp ..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A900 - Sửa điện thoại Sky A900 -  !cp ..
0 ₫
Cấp cứu phục hồi dữ liệu danh bạ, hình ảnh, tin nhắn Sky A910 - Sửa điện thoại Sky A910 -  !cp ..
0 ₫
Hard reset quên mật khẩu tài khoản Samsung Galaxy S5 Active - Sửa điện thoại Samsung Galaxy S5 Activ..
0 ₫
Hard reset quên mật khẩu tài khoản Sky A760 - Sửa điện thoại Sky A760 -  !cp - A760Fixme.vn chu..
0 ₫
Hard reset quên mật khẩu tài khoản Sky A770 - Sửa điện thoại Sky A770 -  !cp - A770Fixme.vn chu..
0 ₫
Hard reset quên mật khẩu tài khoản Sky A800 - Sửa điện thoại Sky A800 -  !cp - A800Fixme.vn chu..
0 ₫
Hard reset quên mật khẩu tài khoản Sky A810 - Sửa điện thoại Sky A810 -  !cp - A810Fixme.vn chu..
0 ₫