Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng BlackBerry

Thay cảm ứng BlackBerry Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay cảm ứng BlackBerry vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Blackberry Model: KeyOne
Thay kính cảm ứng Blackberry KeyOne - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry KeyOne chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Blackberry KeyOne chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay kính cảm ứng Blackberry KeyOne trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình t..
0 ₫
Hãng: Blackberry Model: KeyOne
Thay màn hình Blackberry KeyOne - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry KeyOne chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Blackberry KeyOne chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay màn hình Blackberry KeyOne trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
0 ₫
Hãng: Blackberry Model: z10
Thay Màn hình LCD BlackBerry Z10 - 4G - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry z10 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Màn hình LCD BlackBerry Z10 - 4G chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay Màn hình LCD BlackBerry Z10 - 4G trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trìn..
600.000 ₫
Hãng: Blackberry Model: Q20
Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Classic Q20 - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry Q20 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Classic Q20 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Classic Q20 trước mặt khách hàng và th..
0 ₫
Hãng: Blackberry Model: Z30
Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Z30 - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry Z30 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Z30 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Z30 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn qu..
1.050.000 ₫
Hãng: Blackberry Model: Z3
Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Z3 - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry Z3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Z3 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Z3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy tr..
1.200.000 ₫
Hãng: Blackberry Model: Q5
Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Q5 - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry Q5 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Q5 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ Blackberry Q5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy tr..
550.000 ₫
Hãng: Blackberry Model: 9720
Thay cảm ứng Blackberry 9720 - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry 9720 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng Blackberry 9720 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay cảm ứng Blackberry 9720 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Blackberry..
450.000 ₫
Hãng: Blackberry Model: 9550
Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry 9550 - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry 9550 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry 9550 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry 9550 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn q..
450.000 ₫
Hãng: Blackberry Model: 9500
Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry 9500 - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry 9500 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry 9500 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry 9500 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
700.000 ₫
Hãng: Blackberry Model: 9830
Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry 9380 - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry 9830 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry 9380 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry 9380 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
950.000 ₫
Hãng: Blackberry Model: Z10
Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry Z10 - Thay cảm ứng BlackBerry - Sửa Blackberry Z10 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry Z10 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay Màn Hình Nguyên Bộ Blackberry Z10 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy t..
480.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 13 (2 Trang)