Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay vỏ sườn nắp lưng benzel

Thay vỏ sườn nắp lưng benzel Trung Tâm bảo hành tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay vỏ sườn nắp lưng benzel vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Asus Model: T00J
Thay nắp lưng Asus Zenfone 5 - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - - Sửa Asus T00J chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay nắp lưng Asus Zenfone 5 chính hãng do Asus sản xuất. Thay nắp lưng Asus Zenfone 5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Asus quy định...
100.000 ₫
Hãng: Oppo Model: Oppo F1s
Thay vỏ nắp lưng sau Oppo F1s F1 F1s - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - Sửa Oppo Oppo F1s chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay vỏ nắp lưng sau Oppo F1s F1 F1s chính hãng do Oppo sản xuất. Thay vỏ nắp lưng sau Oppo F1s F1 F1s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình tha..
400.000 ₫
Hãng: Apple Model: Sony xperia Z3
Thay vỏ Sony xperia Z3 - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - Sửa Apple Sony xperia Z3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay vỏ Sony xperia Z3 chính hãng do Apple sản xuất. Thay vỏ Sony xperia Z3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách h..
850.000 ₫
Hãng: Sony Model: Sony xperia Z2
Thay vỏ Sony xperia Z2 - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - Sửa Sony Sony xperia Z2 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay vỏ Sony xperia Z2 chính hãng do Sony sản xuất. Thay vỏ Sony xperia Z2 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sony quy định. Khách hàng..
550.000 ₫
Hãng: Apple Model: Sony xperia Z1
Thay vỏ Sony xperia Z1 - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - Sửa Apple Sony xperia Z1 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay vỏ Sony xperia Z1 chính hãng do Apple sản xuất. Thay vỏ Sony xperia Z1 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách h..
550.000 ₫
Hãng: Apple Model: Sony xperia Z
Thay vỏ Sony xperia Z - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - Sửa Apple Sony xperia Z chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay vỏ Sony xperia Z chính hãng do Apple sản xuất. Thay vỏ Sony xperia Z trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng ..
450.000 ₫
Hãng: Samsung Model: s5
Thay vỏ samsung s5 - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - Sửa Samsung s5 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay vỏ samsung s5 chính hãng do Samsung sản xuất. Thay vỏ samsung s5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Samsung quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
400.000 ₫
Hãng: Samsung Model: S4
Thay vỏ Samsung S4 - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - Sửa Samsung S4 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay vỏ Samsung S4 chính hãng do Samsung sản xuất. Thay vỏ Samsung S4 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Samsung quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
400.000 ₫
Hãng: Samsung Model: S3
Thay vỏ samsung S3 - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - Sửa Samsung S3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay vỏ samsung S3 chính hãng do Samsung sản xuất. Thay vỏ samsung S3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Samsung quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
400.000 ₫
Hãng: Samsung Model: note 4
Thay vỏ samsung note 4 - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - Sửa Samsung note 4 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay vỏ samsung note 4 chính hãng do Samsung sản xuất. Thay vỏ samsung note 4 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Samsung quy định. Khách hàn..
600.000 ₫
Hãng: Samsung Model: note 3
Thay vỏ samsung note 3 - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - Sửa Samsung note 3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay vỏ samsung note 3 chính hãng do Samsung sản xuất. Thay vỏ samsung note 3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Samsung quy định. Khách hàn..
400.000 ₫
Hãng: Samsung Model: note 2
Thay vỏ samsung note 2 - Thay vỏ sườn nắp lưng benzel - Sửa Samsung note 2 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay vỏ samsung note 2 chính hãng do Samsung sản xuất. Thay vỏ samsung note 2 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Samsung quy định. Khách hàn..
400.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 35 (3 Trang)