Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Sky

Sửa điện thoại Sky Trung Tâm bảo hành Sửa chữa Sửa điện thoại Sky A760 tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa điện thoại Sky vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Sky Model: Up rom
Sửa điện thoại Sky Up rom - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Up rom chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuậ..
150.000 ₫
Hãng: Sky Model: Unlock
Sửa điện thoại Sky Unlock - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Unlock chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuậ..
200.000 ₫
Hãng: Sky Model: Treo logo
Sửa điện thoại Sky Treo logo - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Treo logo chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng..
200.000 ₫
Hãng: Sky Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại Sky Thay ổ sim - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Thay ổ sim chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách ..
250.000 ₫
Hãng: Sky Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại Sky Thay chân sạc - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Thay chân sạc chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy ..
200.000 ₫
Hãng: Sky Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại Sky Sạc không vô điện - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Sạc không vô điện chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay t..
300.000 ₫
Hãng: Sky Model: Nóng máy
Sửa điện thoại Sky Nóng máy - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Nóng máy chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem..
0 ₫
Hãng: Sky Model: Mở password
Sửa điện thoại Sky Mở password - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mở password chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Kh..
200.000 ₫
Hãng: Sky Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại Sky Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mở khóa mật khẩu chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đ..
200.000 ₫
Hãng: Sky Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại Sky Mất Wifi - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mất Wifi chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem..
250.000 ₫
Hãng: Sky Model: Mất Sóng
Sửa điện thoại Sky Mất Sóng - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mất Sóng chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem..
250.000 ₫
Hãng: Sky Model: Mất nguồn
Sửa điện thoại Sky Mất nguồn - Sửa điện thoại Sky - Sửa Sky Mất nguồn chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mất nguồn chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mất nguồn trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng..
0 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 22 (2 Trang)