Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Sky

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Sky
Sửa điện thoại Sky, Sửa chữa sửa chữa Sửa điện thoại Sky A760 lấy ngay trong ngày. Bảo hành Sửa chữa lâu. Thay linh kiện chính hãng, Sửa điện thoại Sky tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Up rom
Sửa điện thoại Sky Up rom - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Up rom chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng ..
150.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Unlock
Sửa điện thoại Sky Unlock - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Unlock chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng ..
200.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Treo logo
Sửa điện thoại Sky Treo logo - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Treo logo chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định...
200.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Thay ổ sim
Sửa điện thoại Sky Thay ổ sim - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Thay ổ sim chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy đ..
250.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Thay chân sạc
Sửa điện thoại Sky Thay chân sạc - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Thay chân sạc chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đư..
200.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại Sky Sạc không vô điện - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Sạc không vô điện chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy t..
300.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Nóng máy
Sửa điện thoại Sky Nóng máy - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Nóng máy chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khá..
0 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Mở password
Sửa điện thoại Sky Mở password - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mở password chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky q..
200.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại Sky Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mở khóa mật khẩu chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình..
200.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Mất Wifi
Sửa điện thoại Sky Mất Wifi - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mất Wifi chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khá..
250.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Mất Sóng
Sửa điện thoại Sky Mất Sóng - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mất Sóng chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khá..
250.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Mất nguồn
Sửa điện thoại Sky Mất nguồn - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Mất nguồn chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mất nguồn chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mất nguồn trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định...
0 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Mất imei
Sửa điện thoại Sky Mất imei - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Mất imei chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mất imei chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mất imei trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khá..
250.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Mất boot
Sửa điện thoại Sky Mất boot - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Mất boot chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Mất boot chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Mất boot trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khá..
300.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Không Sạc Được
Sửa điện thoại Sky Không Sạc Được - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Không Sạc Được chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Không Sạc Được chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Không Sạc Được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay th..
250.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Không rung
Sửa điện thoại Sky Không rung - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Không rung chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Không rung chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Không rung trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy đ..
200.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Không nhận sim
Sửa điện thoại Sky Không nhận sim - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Không nhận sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Không nhận sim chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Không nhận sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay th..
250.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Không lên màn hình
Sửa điện thoại Sky Không lên màn hình - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Không lên màn hình chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Không lên màn hình chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Không lên màn hình trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn q..
0 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Hư micro nói không nghe
Sửa điện thoại Sky Hư micro nói không nghe - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Hư micro nói không nghe chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Hư micro nói không nghe chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Hư micro nói không nghe trước mặt khách hàng và th..
200.000 ₫
Thương hiệu: Sky Mã hàng: Hư loa trong loa ngoài
Sửa điện thoại Sky Hư loa trong loa ngoài - Sửa điện thoại Sky - Sửa chữa - Sửa Sky Hư loa trong loa ngoài chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Sky Hư loa trong loa ngoài chính hãng do Sky sản xuất. Sửa điện thoại Sky Hư loa trong loa ngoài trước mặt khách hàng và theo đ..
300.000 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 22 (2 Trang)

Facebook Comments ()