Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Nexus

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Nexus
Thay kính cảm ứng Nexus, Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại sửa chữa lấy ngay trong ngày. Bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại lâu. Thay linh kiện chính hãng, Thay kính cảm ứng Nexus tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.
Brand: LG Model: Nexus 5x
Thay màn hình LG Nexus 5X - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa LG Nexus 5x chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Nexus 5X chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Nexus 5X trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay ..
1.000.000 ₫
Brand: Samsung Model: I9250
Thay màn hình Samsung Galaxy Nexus I9250 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Samsung I9250 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Samsung Galaxy Nexus I9250 chính hãng do Samsung sản xuất. Thay màn hình Samsung Galaxy Nexus I9250 trước mặ..
0 ₫
Brand: Huawei Model: Nexus 6P
Thay màn hình Huawei Nexus 6P - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Huawei Nexus 6P chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Huawei Nexus 6P chính hãng do Huawei sản xuất. Thay màn hình Huawei Nexus 6P trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu c..
2.800.000 ₫
Brand: LG Model: Nexus 4 E960
Thay màn hình LG Nexus 4 E960 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa LG Nexus 4 E960 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Nexus 4 E960 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Nexus 4 E960 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn..
1.100.000 ₫
Brand: LG Model: Google Nexus 5 D820 D821
Thay kính cảm ứng LG Google Nexus 5 D820 D821 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa LG Google Nexus 5 D820 D821 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG Google Nexus 5 D820 D821 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG Google Ne..
500.000 ₫
Brand: LG Model: Google Nexus 5 D820 D821
Thay màn hình LG Google Nexus 5 D820 D821 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa LG Google Nexus 5 D820 D821 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Google Nexus 5 D820 D821 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Google Nexus 5 D820 D..
900.000 ₫
Brand: Asus Model: Google Nexus 7 2013
Thay màn hình Asus Google Nexus 7 2013 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Asus Google Nexus 7 2013 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Asus Google Nexus 7 2013 chính hãng do Asus sản xuất. Thay màn hình Asus Google Nexus 7 2013 trước ..
11.000.000 ₫
Brand: Asus Model: Google Nexus 7 2012
Thay màn hình Asus Google Nexus 7 2012 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Asus Google Nexus 7 2012 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Asus Google Nexus 7 2012 chính hãng do Asus sản xuất. Thay màn hình Asus Google Nexus 7 2012 trước ..
1.000.000 ₫
Thay màn hình Motorola Nexus 6
Hot
Brand: Motorola Model: Nexus 6
Thay màn hình Motorola Nexus 6 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Motorola Nexus 6 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Motorola Nexus 6 chính hãng do Motorola sản xuất. Thay màn hình Motorola Nexus 6 trước mặt khách hàng và theo đúng ..
2.600.000 ₫
Brand: Motorola Model: Nexus 6
Thay ic Hiển thị Nexus 6 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Motorola Nexus 6 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay ic Hiển thị Nexus 6 chính hãng do Motorola sản xuất. Thay ic Hiển thị Nexus 6 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trì..
1.500.000 ₫
Brand: Google Model: Google Pixel C
Thay màn hình Google Pixel C - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Google Google Pixel C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Google Pixel C chính hãng do Google sản xuất. Thay màn hình Google Pixel C trước mặt khách hàng và theo đúng tiê..
4.500.000 ₫
Brand: Google Model: Google Pixel C
Thay mặt kính cảm ứng Google Pixel C - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Google Google Pixel C chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay mặt kính cảm ứng Google Pixel C chính hãng do Google sản xuất. Thay mặt kính cảm ứng Google Pixel C trước mặt khá..
2.000.000 ₫
Brand: Samsung Model: i9020
Thay Kính Samsung Google Nexus S (Samsung i9020) - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Samsung i9020 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay Kính Samsung Google Nexus S (Samsung i9020) chính hãng do Samsung sản xuất. Thay Kính Samsung Google Nexus S ..
600.000 ₫
Brand: Huawei Model: 6p
Thay kính cảm ứng Huawei Nexus 6P - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Huawei 6p chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Huawei Nexus 6P chính hãng do Huawei sản xuất. Thay kính cảm ứng Huawei Nexus 6P trước mặt khách hàng và theo đúng ..
800.000 ₫
Brand: LG Model: 5x
Thay kính cảm ứng LG Nexus 5X - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa LG 5x chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG Nexus 5X chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG Nexus 5X trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình..
600.000 ₫
Brand: HP Model: Nexus 9
Thay màn hình nguyên bộ HTC Google Nexus 9 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa HP Nexus 9 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ HTC Google Nexus 9 chính hãng do HP sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ HTC Google Nexus 9 trước mặt ..
2.450.000 ₫
Brand: Asus Model: Nexus 7 ME370TG
Thay màn hình nguyên bộ Asus Google Nexus 7 ME370TG - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Asus Nexus 7 ME370TG chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Asus Google Nexus 7 ME370TG chính hãng do Asus sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ..
1.200.000 ₫
Brand: Asus Model: Nexus 7 II 2013 ME571
Thay màn hình nguyên bộ Asus Google Nexus 7 II 2013 ME571 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Asus Nexus 7 II 2013 ME571 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ Asus Google Nexus 7 II 2013 ME571 chính hãng do Asus sản xuất. Thay ..
1.350.000 ₫
Brand: Asus Model: K008
Thay kính ASUS Nexus 7/K008 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Asus K008 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính ASUS Nexus 7/K008 chính hãng do Asus sản xuất. Thay kính ASUS Nexus 7/K008 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình..
600.000 ₫
Thay kính cảm ứng Motorola Nexus 6
Hot
Brand: Motorola Model: Nexus 6
Thay kính cảm ứng Motorola Nexus 6 - Thay kính cảm ứng Nexus - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Motorola Nexus 6 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Motorola Nexus 6 chính hãng do Motorola sản xuất. Thay kính cảm ứng Motorola Nexus 6 trước mặt khách hàng v..
400.000 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 25 (2 Trang)

Facebook Comments ()