Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Oppo

Trung Tâm bảo hành Thay kính cảm ứng Oppo
Thay kính cảm ứng Oppo, Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại sửa chữa lấy ngay trong ngày. Bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại lâu. Thay linh kiện chính hãng, Thay kính cảm ứng Oppo tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: F3
Thay kính cảm ứng Oppo F3 - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo F3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oppo F3 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay kính cảm ứng Oppo F3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế..
450.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: F3
Thay màn hình Oppo F3 - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo F3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo F3 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo F3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo q..
900.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: R11
Thay kính cảm ứng Oppo R11 - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo R11 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oppo R11 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay kính cảm ứng Oppo R11 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
0 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: R11
Thay màn hình Oppo R11 - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo R11 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo R11 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo R11 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Op..
0 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: Find 7 (2K)
Thay màn hình Oppo Find 7 (2K) - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo Find 7 (2K) chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Find 7 (2K) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Find 7 (2K) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ..
0 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: Find R1 (R829)
Thay màn hình Oppo Find R1 (R829) - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo Find R1 (R829) chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Find R1 (R829) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Find R1 (R829) trước mặt khách hàng và the..
750.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: R7 lite
Thay kính cảm ứng oppo r7 lite - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo R7 lite chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng oppo r7 lite chính hãng do Oppo sản xuất. Thay kính cảm ứng oppo r7 lite trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
400.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: Joy 3 A11w
Thay màn hình Oppo Joy 3 A11w - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo Joy 3 A11w chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Joy 3 A11w chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Joy 3 A11w trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
650.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: Mirro 5 A51w
Thay màn hình Oppo Mirro 5 A51w - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo Mirro 5 A51w chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Mirro 5 A51w chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Mirro 5 A51w trước mặt khách hàng và theo đúng t..
650.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: Neo 5 R1201 A31
Thay màn hình Oppo Neo 5 R1201 A31 - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo Neo 5 R1201 A31 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Neo 5 R1201 A31 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Neo 5 R1201 A31 trước mặt khách hàng và..
650.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: F1s (A1601)
Thay màn hình Oppo F1s (A1601) - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo F1s (A1601) chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo F1s (A1601) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo F1s (A1601) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ..
700.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: A37 (Neo 9)
Thay kính cảm ứng Oppo A37 (Neo 9) - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo A37 (Neo 9) chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oppo A37 (Neo 9) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay kính cảm ứng Oppo A37 (Neo 9) trước mặt khách hàng và the..
400.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: A37 (Neo 9)
Thay màn hình Oppo A37 (Neo 9) - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo A37 (Neo 9) chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo A37 (Neo 9) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo A37 (Neo 9) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ..
750.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: A39
Thay kính cảm ứng Oppo A39 - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo A39 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oppo A39 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay kính cảm ứng Oppo A39 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
400.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: A39
Thay màn hình Oppo A39 - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo A39 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo A39 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo A39 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Op..
850.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: f3 plus
Thay kính cảm ứng Oppo F3 Plus - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo f3 plus chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oppo F3 Plus chính hãng do Oppo sản xuất. Thay kính cảm ứng Oppo F3 Plus trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
450.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: f3 plus
Thay màn hình Oppo F3 Plus - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo f3 plus chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo F3 Plus chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo F3 Plus trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình ..
1.000.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: A1601
Thay cảm ứng OPPO F1s (A1601) - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo A1601 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay cảm ứng OPPO F1s (A1601) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay cảm ứng OPPO F1s (A1601) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy..
400.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: R5
Thay màn hình Oppo R5 - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo R5 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo R5 chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo q..
1.700.000 ₫
Thương hiệu: Oppo Mã hàng: neo 7 A33W
Thay màn hình Oppo Neo 7 A33W - Thay kính cảm ứng Oppo - Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại - Sửa Oppo neo 7 A33W chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Neo 7 A33W chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Neo 7 A33W trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩ..
550.000 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 92 (5 Trang)

Facebook Comments ()