Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng LG

Thay cảm ứng LG Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay cảm ứng LG vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: LG Model: K7
Thay kính cảm ứng LG K7 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG K7 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG K7 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG K7 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng..
450.000 ₫
Hãng: LG Model: K5
Thay kính cảm ứng LG K5 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG K5 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG K5 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG K5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng..
0 ₫
Hãng: LG Model: K4
Thay kính cảm ứng LG K4 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG K4 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG K4 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG K4 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng..
0 ₫
Hãng: LG Model: K3
Thay kính cảm ứng LG K3 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG K3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG K3 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG K3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng..
0 ₫
Hãng: LG Model: K10
Thay kính cảm ứng LG K10 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG K10 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG K10 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG K10 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của c..
400.000 ₫
Hãng: LG Model: G5 SE
Thay kính cảm ứng LG G5 SE - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G5 SE chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG G5 SE chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG G5 SE trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật vi..
0 ₫
Hãng: LG Model: G Pad X 8.0
Thay kính cảm ứng LG G Pad X 8.0 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G Pad X 8.0 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG G Pad X 8.0 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG G Pad X 8.0 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Kh..
0 ₫
Hãng: LG Model: G Pad II 8.3 LTE
Thay kính cảm ứng LG G Pad II 8.3 LTE - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G Pad II 8.3 LTE chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG G Pad II 8.3 LTE chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG G Pad II 8.3 LTE trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế ..
0 ₫
Hãng: Blackberry Model: Black Berry Z3
Thay kính cảm ứng Black Berry Z3 - Thay cảm ứng LG - Sửa Blackberry Black Berry Z3 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Black Berry Z3 chính hãng do Blackberry sản xuất. Thay kính cảm ứng Black Berry Z3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đ..
650.000 ₫
Hãng: LG Model: F350 D837 D838
Thay mặt kính cảm ứng LG G Pro 2 F350 D837 D838 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG F350 D837 D838 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay mặt kính cảm ứng LG G Pro 2 F350 D837 D838 chính hãng do LG sản xuất. Thay mặt kính cảm ứng LG G Pro 2 F350 D837 D838 trước mặt khách hàng và theo đúng ti..
500.000 ₫
Hãng: LG Model: LG V10 H900 H901
Thay màn hình LG V10 H900 H901 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG LG V10 H900 H901 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG V10 H900 H901 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG V10 H900 H901 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khá..
1.700.000 ₫
Hãng: LG Model: H502F H500F
Thay màn hình LG Magna H502F H500F - Thay cảm ứng LG - Sửa LG H502F H500F chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG Magna H502F H500F chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG Magna H502F H500F trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy đị..
1.000.000 ₫
Hiển thị 85 đến 96 trong tổng số 136 (12 Trang)