Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng LG

Thay cảm ứng LG Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay cảm ứng LG vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: LG Model: G2 Mini D618
Thay màn hình LG G2 Mini D618 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G2 Mini D618 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG G2 Mini D618 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG G2 Mini D618 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng..
0 ₫
Hãng: LG Model: G2 Isai
Thay kính cảm ứng LG G2 Isai - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G2 Isai chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG G2 Isai chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG G2 Isai trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ ..
650.000 ₫
Hãng: LG Model: G2 Isai
Thay màn hình LG G2 Isai - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G2 Isai chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG G2 Isai chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG G2 Isai trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên c..
1.500.000 ₫
Hãng: LG Model: G2 F320
Thay màn hình LG G2 F320 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G2 F320 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG G2 F320 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG G2 F320 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên c..
1.000.000 ₫
Hãng: LG Model: G2 AT&T D800 D802 D805
Thay kính cảm ứng LG G2 AT&T D800 D802 D805 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G2 AT&T D800 D802 D805 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG G2 AT&T D800 D802 D805 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG G2 AT&T D800 D802 D805 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu c..
500.000 ₫
Hãng: LG Model: G2 AT&T D800 D802 D805
Thay màn hình LG G2 AT&T D800 D802 D805 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G2 AT&T D800 D802 D805 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG G2 AT&T D800 D802 D805 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG G2 AT&T D800 D802 D805 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trì..
1.000.000 ₫
Hãng: LG Model: G Pro 2 F350 D837 D838
Thay màn hình LG G Pro 2 F350 D837 D838 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G Pro 2 F350 D837 D838 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG G Pro 2 F350 D837 D838 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG G Pro 2 F350 D837 D838 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trì..
1.200.000 ₫
Hãng: LG Model: G3 A
Thay kính cảm ứng LG G3 A - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G3 A chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG G3 A chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG G3 A trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên c..
500.000 ₫
Hãng: LG Model: G3 A
Thay màn hình LG G3 A - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G3 A chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG G3 A chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG G3 A trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi..
0 ₫
Thay kính cảm ứng LG G6
Hot
Hãng: LG Model: G6
Thay kính cảm ứng LG G6 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G6 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG G6 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG G6 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng..
550.000 ₫
Hãng: LG Model: G6
Thay màn hình LG G6 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G6 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG G6 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG G6 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay cả..
2.500.000 ₫
Hãng: LG Model: H820 H830 H831 H840 H850 VS987 LS992 US992 RS988
Thay màn hình LG G5 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG H820 H830 H831 H840 H850 VS987 LS992 US992 RS988 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG G5 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG G5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khác..
1.200.000 ₫
Hiển thị 37 đến 48 trong tổng số 136 (12 Trang)