Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng LG

Thay cảm ứng LG Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay cảm ứng LG vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: LG Model: L90 Dual D410 D405
Thay màn hình LG L90 Dual D410 D405 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L90 Dual D410 D405 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG L90 Dual D410 D405 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG L90 Dual D410 D405 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
800.000 ₫
Hãng: LG Model: L80 D380
Thay kính cảm ứng LG L80 D380 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L80 D380 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG L80 D380 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG L80 D380 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem..
600.000 ₫
Hãng: LG Model: L80 D380
Thay màn hình LG L80 D380 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L80 D380 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG L80 D380 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG L80 D380 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật vi..
1.100.000 ₫
Hãng: LG Model: L70 Dual D325 D320
Thay kính cảm ứng LG L70 Dual D325 D320 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L70 Dual D325 D320 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG L70 Dual D325 D320 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG L70 Dual D325 D320 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình t..
450.000 ₫
Hãng: LG Model: L70 Dual D325 D320
Thay màn hình LG L70 Dual D325 D320 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L70 Dual D325 D320 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG L70 Dual D325 D320 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG L70 Dual D325 D320 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
800.000 ₫
Hãng: LG Model: L FINO D295
Thay kính cảm ứng LG L FINO D295 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L FINO D295 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG L FINO D295 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG L FINO D295 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Kh..
450.000 ₫
Hãng: LG Model: L FINO D295
Thay màn hình LG L FINO D295 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG L FINO D295 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG L FINO D295 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG L FINO D295 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem..
1.200.000 ₫
Hãng: LG Model: K10 K410
Thay kính cảm ứng LG K10 K410 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG K10 K410 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG K10 K410 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG K10 K410 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem..
450.000 ₫
Hãng: LG Model: K10 K410
Thay màn hình LG K10 K410 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG K10 K410 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG K10 K410 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG K10 K410 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật vi..
1.200.000 ₫
Hãng: LG Model: G5 H840
Thay kính cảm ứng LG G5 H840 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G5 H840 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG G5 H840 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG G5 H840 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ ..
500.000 ₫
Hãng: LG Model: G5 H840
Thay màn hình LG G5 H840 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G5 H840 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình LG G5 H840 chính hãng do LG sản xuất. Thay màn hình LG G5 H840 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên c..
1.200.000 ₫
Hãng: LG Model: G4 Stylus H540
Thay kính cảm ứng LG G4 Stylus H540 - Thay cảm ứng LG - Sửa LG G4 Stylus H540 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng LG G4 Stylus H540 chính hãng do LG sản xuất. Thay kính cảm ứng LG G4 Stylus H540 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được LG ..
400.000 ₫
Hiển thị 13 đến 24 trong tổng số 136 (12 Trang)