Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Oppo

Trung Tâm bảo hành Sửa điện thoại Oppo
Sửa điện thoại Oppo, Sửa chữa sửa chữa Sửa Oppo F3 Plus lấy ngay trong ngày. Bảo hành Sửa chữa lâu. Thay linh kiện chính hãng, Sửa điện thoại Oppo tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.

Brand: Oppo Model: Neo 3 R831K
Sửa mất nguồn Oppo Neo 3 R831K - Sửa điện thoại Oppo - Sửa chữa - Sửa Oppo Neo 3 R831K chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa mất nguồn Oppo Neo 3 R831K chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa mất nguồn Oppo Neo 3 R831K trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Op..
0 ₫
Brand: Oppo Model: Up rom
Sửa điện thoại Oppo Up rom - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Up rom chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Up rom chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Up rom trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem ..
150.000 ₫
Brand: Oppo Model: Unlock
Sửa điện thoại Oppo Unlock - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Unlock chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Unlock chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Unlock trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem ..
200.000 ₫
Brand: Oppo Model: Treo logo
Sửa điện thoại Oppo Treo logo - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Treo logo chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Treo logo chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Treo logo trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khá..
200.000 ₫
Brand: Oppo Model: Thay ổ sim
Sửa điện thoại Oppo Thay ổ sim - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Thay ổ sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Thay ổ sim chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Thay ổ sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định...
250.000 ₫
Brand: Oppo Model: Thay chân sạc
Sửa điện thoại Oppo Thay chân sạc - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Thay chân sạc chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Thay chân sạc chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Thay chân sạc trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Op..
200.000 ₫
Brand: Oppo Model: Sạc không vô điện
Sửa điện thoại Oppo Sạc không vô điện - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Sạc không vô điện chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Sạc không vô điện chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Sạc không vô điện trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình ..
300.000 ₫
Brand: Oppo Model: Nóng máy
Sửa điện thoại Oppo Nóng máy - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Nóng máy chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Nóng máy chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Nóng máy trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách h..
0 ₫
Brand: Oppo Model: Mở password
Sửa điện thoại Oppo Mở password - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Mở password chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Mở password chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Mở password trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy đ..
200.000 ₫
Brand: Oppo Model: Mở khóa mật khẩu
Sửa điện thoại Oppo Mở khóa mật khẩu - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Mở khóa mật khẩu chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Mở khóa mật khẩu chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Mở khóa mật khẩu trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
200.000 ₫
Brand: Oppo Model: Mất Wifi
Sửa điện thoại Oppo Mất Wifi - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Mất Wifi chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Mất Wifi chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Mất Wifi trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách h..
250.000 ₫
Brand: Oppo Model: Mất Sóng
Sửa điện thoại Oppo Mất Sóng - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Mất Sóng chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Mất Sóng chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Mất Sóng trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách h..
250.000 ₫
Brand: Oppo Model: Mất nguồn
Sửa điện thoại Oppo Mất nguồn - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Mất nguồn chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Mất nguồn chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Mất nguồn trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khá..
0 ₫
Brand: Oppo Model: Mất imei
Sửa điện thoại Oppo Mất imei - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Mất imei chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Mất imei chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Mất imei trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách h..
250.000 ₫
Brand: Oppo Model: Mất boot
Sửa điện thoại Oppo Mất boot - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Mất boot chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Mất boot chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Mất boot trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách h..
300.000 ₫
Brand: Oppo Model: Không Sạc Được
Sửa điện thoại Oppo Không Sạc Được - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Không Sạc Được chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Không Sạc Được chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Không Sạc Được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
250.000 ₫
Brand: Oppo Model: Không rung
Sửa điện thoại Oppo Không rung - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Không rung chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Không rung chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Không rung trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định...
200.000 ₫
Brand: Oppo Model: Không nhận sim
Sửa điện thoại Oppo Không nhận sim - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Không nhận sim chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Không nhận sim chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Không nhận sim trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
250.000 ₫
Brand: Oppo Model: Không lên màn hình
Sửa điện thoại Oppo Không lên màn hình - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Không lên màn hình chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Không lên màn hình chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Không lên màn hình trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy tr..
0 ₫
Brand: Oppo Model: Hư micro nói không nghe
Sửa điện thoại Oppo Hư micro nói không nghe - Sửa điện thoại Oppo - Sửa Oppo Hư micro nói không nghe chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa điện thoại Oppo Hư micro nói không nghe chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa điện thoại Oppo Hư micro nói không nghe trước mặt khách hàng và theo đú..
200.000 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 23 (2 Trang)

Facebook Comments ()