Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Sửa iphone 6S

Sửa iphone 6S Trung Tâm bảo hành Sửa iPhone tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Sửa iphone 6S vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Thay phản quang iPhone 6s
New
Hãng: Apple Model: iPhone 6s
Thay phản quang iPhone 6s - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6s chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay phản quang iPhone 6s chính hãng do Apple sản xuất. Thay phản quang iPhone 6s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách..
350.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 6S
Sửa không nhận sim iPhone 6S - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa không nhận sim iPhone 6S chính hãng do Apple sản xuất. Sửa không nhận sim iPhone 6S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy đị..
750.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 6S
Sửa mất imei iPhone 6S - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa mất imei iPhone 6S chính hãng do Apple sản xuất. Sửa mất imei iPhone 6S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem..
1.150.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 6S
Sửa báo nhiệt độ iPhone 6S - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa báo nhiệt độ iPhone 6S chính hãng do Apple sản xuất. Sửa báo nhiệt độ iPhone 6S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Kh..
1.050.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 6S
Sửa màn hình đỏ/xanh iPhone 6S - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa màn hình đỏ/xanh iPhone 6S chính hãng do Apple sản xuất. Sửa màn hình đỏ/xanh iPhone 6S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple ..
1.600.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 6S
Sửa sọc màn hình (trên main) iPhone 6S - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa sọc màn hình (trên main) iPhone 6S chính hãng do Apple sản xuất. Sửa sọc màn hình (trên main) iPhone 6S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy tr..
1.050.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 6S
Sửa mất hiển thị (trên main) iPhone 6S - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa mất hiển thị (trên main) iPhone 6S chính hãng do Apple sản xuất. Sửa mất hiển thị (trên main) iPhone 6S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy tr..
1.150.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 6S
Sửa mất đèn flash (trên main) iPhone 6S - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa mất đèn flash (trên main) iPhone 6S chính hãng do Apple sản xuất. Sửa mất đèn flash (trên main) iPhone 6S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy..
750.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 6S
Sửa la bàn không xoay (trên main) iPhone 6S - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa la bàn không xoay (trên main) iPhone 6S chính hãng do Apple sản xuất. Sửa la bàn không xoay (trên main) iPhone 6S trước mặt khách hàng và theo đúng ti..
750.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 6S
Sửa mất nguồn (trên main) iPhone 6S - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa mất nguồn (trên main) iPhone 6S chính hãng do Apple sản xuất. Sửa mất nguồn (trên main) iPhone 6S trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay ..
1.600.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 6S
Sửa Wifi ẩn, sóng wifi yêu (lỗi ic trên main) iPhone 6S - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa Wifi ẩn, sóng wifi yêu (lỗi ic trên main) iPhone 6S chính hãng do Apple sản xuất. Sửa Wifi ẩn, sóng wifi yêu (lỗi ic trên main) iPhone 6S ..
900.000 ₫
Hãng: Apple Model: iPhone 6S
Sửa không nhận cable máy tính (trên main) iPhone 6S - Sửa iphone 6S - Sửa iPhone - Sửa Apple iPhone 6S chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa không nhận cable máy tính (trên main) iPhone 6S chính hãng do Apple sản xuất. Sửa không nhận cable máy tính (trên main) iPhone 6S trước mặt kh..
750.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 31 (3 Trang)