Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay cảm ứng Coolpad

Thay cảm ứng Coolpad Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay cảm ứng Coolpad vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: Coolpad Model: Cool Dual
Thay kính cảm ứng Coolpad Cool Dual - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad Cool Dual chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Coolpad Cool Dual chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay kính cảm ứng Coolpad Cool Dual trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay th..
0 ₫
Hãng: Coolpad Model: Cool Dual
Thay màn hình Coolpad Cool Dual - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad Cool Dual chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Coolpad Cool Dual chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay màn hình Coolpad Cool Dual trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Coolp..
0 ₫
Hãng: Coolpad Model: Sky mini E560
Thay kính cảm ứng Coolpad Sky mini E560 - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad Sky mini E560 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Coolpad Sky mini E560 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay kính cảm ứng Coolpad Sky mini E560 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn q..
500.000 ₫
Hãng: Coolpad Model: Sky mini E560
Thay màn hình Coolpad Sky mini E560 - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad Sky mini E560 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Coolpad Sky mini E560 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay màn hình Coolpad Sky mini E560 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình tha..
800.000 ₫
Hãng: Coolpad Model: Sky 3 E502
Thay kính cảm ứng  Coolpad Sky 3 E502 - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad Sky 3 E502 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng  Coolpad Sky 3 E502 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay kính cảm ứng  Coolpad Sky 3 E502 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình ..
500.000 ₫
Hãng: Coolpad Model: Sky 3 E502
Thay màn hình Coolpad Sky 3 E502 - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad Sky 3 E502 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Coolpad Sky 3 E502 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay màn hình Coolpad Sky 3 E502 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được C..
900.000 ₫
Hãng: Coolpad Model: Shine R106
Thay kính cảm ứng Coolpad Shine R106 - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad Shine R106 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Coolpad Shine R106 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay kính cảm ứng Coolpad Shine R106 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình tha..
500.000 ₫
Hãng: Coolpad Model: Shine R106
Thay màn hình Coolpad Shine R106 - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad Shine R106 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Coolpad Shine R106 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay màn hình Coolpad Shine R106 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được C..
900.000 ₫
Hãng: Coolpad Model: MAX Lite R108
Thay kính cảm ứng Coolpad MAX Lite R108 - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad MAX Lite R108 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Coolpad MAX Lite R108 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay kính cảm ứng Coolpad MAX Lite R108 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn q..
500.000 ₫
Hãng: Coolpad Model: MAX Lite R108
Thay màn hình Coolpad MAX Lite R108 - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad MAX Lite R108 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Coolpad MAX Lite R108 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay màn hình Coolpad MAX Lite R108 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình tha..
900.000 ₫
Hãng: Coolpad Model: F101
Thay màn hình Coolpad SOAR F101 - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad F101 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Coolpad SOAR F101 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay màn hình Coolpad SOAR F101 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Coolpad qu..
0 ₫
Hãng: Coolpad Model: F101
Thay kính cảm ứng Coolpad SOAR F101 - Thay cảm ứng Coolpad - Sửa Coolpad F101 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Coolpad SOAR F101 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay kính cảm ứng Coolpad SOAR F101 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế đượ..
350.000 ₫
Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 30 (3 Trang)