Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay Kính iPhone

Trung Tâm bảo hành Thay Kính iPhone
Thay Kính iPhone, Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại sửa chữa lấy ngay trong ngày. Bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại lâu. Thay linh kiện chính hãng, Thay Kính iPhone tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh giá rẻ.
Brand: Apple Model: iPhone 7+
Thay màn hình iPhone 7 Plus - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone 7+ chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình iPhone 7 Plus chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình iPhone 7 Plus trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàn..
3.200.000 ₫
Brand: Apple Model: iPhone 7
Thay màn hình iPhone 7 - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone 7 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình iPhone 7 chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình iPhone 7 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
3.000.000 ₫
Thay kính cảm ứng iPhone 7 Plus
Hot
Brand: Apple Model: iPhone 7+
Thay kính cảm ứng iPhone 7 Plus - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone 7+ chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng iPhone 7 Plus chính hãng do Apple sản xuất. Thay kính cảm ứng iPhone 7 Plus trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy địn..
500.000 ₫
Brand: Apple Model: iPhone 7
Thay kính cảm ứng iPhone 7 - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone 7 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng iPhone 7 chính hãng do Apple sản xuất. Thay kính cảm ứng iPhone 7 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xe..
450.000 ₫
Brand: Apple Model: 5 SE
Thay màn hình iPhone SE - Thay Kính iPhone - Sửa Apple 5 SE chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình iPhone SE chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình iPhone SE trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật vi..
1.500.000 ₫
Brand: Apple Model: SE
Lên vỏ iPhone 5 SE - Thay Kính iPhone - Sửa Apple SE chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Lên vỏ iPhone 5 SE chính hãng do Apple sản xuất. Lên vỏ iPhone 5 SE trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi ..
700.000 ₫
Brand: Apple Model: SE
Thay màn hình iPhone 5SE - Thay Kính iPhone - Sửa Apple SE chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình iPhone 5SE chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình iPhone 5SE trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
1.000.000 ₫
Thay kính iPhone 5 SE
Hot
Brand: Apple Model: 5SE
Thay kính iPhone 5 SE - Thay Kính iPhone - Sửa Apple 5SE chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính iPhone 5 SE chính hãng do Apple sản xuất. Thay kính iPhone 5 SE trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của ..
300.000 ₫
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6
Hot
Brand: Apple Model: ip6
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6 - Thay Kính iPhone - Sửa Apple ip6 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6 chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. ..
1.200.000 ₫
Brand: Apple Model: iPhone 6s plus
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6s plus - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone 6s plus chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6s plus chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6s plus trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình t..
2.000.000 ₫
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6 plus
Hot
Brand: Apple Model: iPhone 6 plus
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6 plus - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone 6 plus chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6 plus chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6 plus trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay ..
1.500.000 ₫
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6s
Hot
Brand: Apple Model: iPhone 6s
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6s - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone 6s chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6s chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ iPhone 6s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple q..
1.800.000 ₫
Brand: Apple Model: iPhone 5c
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 5c - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone 5c chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ iPhone 5c chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ iPhone 5c trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple q..
800.000 ₫
Brand: Apple Model: iPhone 4s
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 4s - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone 4s chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ iPhone 4s chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ iPhone 4s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple q..
400.000 ₫
Brand: Apple Model: iPhone 4
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 4 - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone 4 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ iPhone 4 chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ iPhone 4 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy đ..
400.000 ₫
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 5s
Hot
Brand: Apple Model: iPhone5s
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 5s - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone5s chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ iPhone 5s chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ iPhone 5s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple qu..
800.000 ₫
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 5
Hot
Brand: Apple Model: iPhone5
Thay màn hình nguyên bộ iPhone 5 - Thay Kính iPhone - Sửa Apple iPhone5 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình nguyên bộ iPhone 5 chính hãng do Apple sản xuất. Thay màn hình nguyên bộ iPhone 5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy đị..
800.000 ₫
Thay kính iPhone 6s Plus
Hot
Brand: Apple Model: 6s+
Thay kính iPhone 6s Plus - Thay Kính iPhone - Sửa Apple 6s+ chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính iPhone 6s Plus chính hãng do Apple sản xuất. Thay kính iPhone 6s Plus trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật ..
350.000 ₫
Brand: Apple Model: nl ip 4s
Thay mặt lưng kính sau iPhone 4/4s - Thay Kính iPhone - Sửa Apple nl ip 4s chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay mặt lưng kính sau iPhone 4/4s chính hãng do Apple sản xuất. Thay mặt lưng kính sau iPhone 4/4s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple..
150.000 ₫
Thay kính iPhone 6s
Hot
Brand: Apple Model: 6s
Thay kính iPhone 6s - Thay Kính iPhone - Sửa Apple 6s chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính iPhone 6s chính hãng do Apple sản xuất. Thay kính iPhone 6s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Apple quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng t..
300.000 ₫
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 28 (2 Trang)

Facebook Comments ()