Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng OnePlus

Thay kính màn hình cảm ứng OnePlus Trung Tâm bảo hành Thay kính màn hình cảm ứng điện thoại tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Thay main, sửa chuôi sạc không vô, không nhận usb, màn hình, cảm ứng không ăn, treo logo, thay rung, repair boot, thay volume Thay kính màn hình cảm ứng OnePlus vô nước, thay pin, sóng yếu không nhận sim, wifi camera tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Facebook Comments ()

Hãng: ONEPLUS Model: 3 A3000
Thay kính cảm ứng Oneplus 3 A3000 - Thay kính màn hình cảm ứng OnePlus - Sửa ONEPLUS 3 A3000 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oneplus 3 A3000 chính hãng do ONEPLUS sản xuất. Thay kính cảm ứng Oneplus 3 A3000 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình t..
1.000.000 ₫
Hãng: ONEPLUS Model: 3 A3000
Thay màn hình Oneplus 3 A3000 - Thay kính màn hình cảm ứng OnePlus - Sửa ONEPLUS 3 A3000 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oneplus 3 A3000 chính hãng do ONEPLUS sản xuất. Thay màn hình Oneplus 3 A3000 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
3.550.000 ₫
Hãng: ONEPLUS Model: 2 A2001
Thay kính cảm ứng Oneplus 2 A2001 - Thay kính màn hình cảm ứng OnePlus - Sửa ONEPLUS 2 A2001 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oneplus 2 A2001 chính hãng do ONEPLUS sản xuất. Thay kính cảm ứng Oneplus 2 A2001 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình t..
650.000 ₫
Hãng: ONEPLUS Model: 2 A2001
Thay màn hình Oneplus 2 A2001 - Thay kính màn hình cảm ứng OnePlus - Sửa ONEPLUS 2 A2001 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oneplus 2 A2001 chính hãng do ONEPLUS sản xuất. Thay màn hình Oneplus 2 A2001 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
1.000.000 ₫
Hãng: ONEPLUS Model: one A0001
Thay màn hình Oneplus one A0001 - Thay kính màn hình cảm ứng OnePlus - Sửa ONEPLUS one A0001 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình Oneplus one A0001 chính hãng do ONEPLUS sản xuất. Thay màn hình Oneplus one A0001 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay ..
850.000 ₫
Hãng: ONEPLUS Model: one A0001
Thay kính cảm ứng Oneplus one A0001 - Thay kính màn hình cảm ứng OnePlus - Sửa ONEPLUS one A0001 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oneplus one A0001 chính hãng do ONEPLUS sản xuất. Thay kính cảm ứng Oneplus one A0001 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy..
600.000 ₫
Hãng: ONEPLUS Model: OnePlus 5
Thay kính cảm ứng OnePlus 5 - Thay kính màn hình cảm ứng OnePlus - Sửa ONEPLUS OnePlus 5 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng OnePlus 5 chính hãng do ONEPLUS sản xuất. Thay kính cảm ứng OnePlus 5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được ONE..
0 ₫
Hãng: ONEPLUS Model: OnePlus 5
Thay màn hình OnePlus 5 - Thay kính màn hình cảm ứng OnePlus - Sửa ONEPLUS OnePlus 5 chính hãng lấy ngay tại Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Thay màn hình OnePlus 5 chính hãng do ONEPLUS sản xuất. Thay màn hình OnePlus 5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được ONEPLUS quy địn..
0 ₫
Hiển thị 1 đến 8 trong tổng số 8 (1 Trang)